Studijní programy

Bakalářský studijní program "Judaistika. Židovská a izraelská studia"

(v kombinaci dvou studijních programů ve variantě maior/minor)

Atraktivní tříletý bakalářský studijní program Judaistika. Židovská a izraelská studia je v rámci České republiky ojedinělý a perspektivní. Profilový základ programu tvoří historické a filozofické předměty, další organizace studia pak vychází vstříc individuálnímu zaměření posluchačů: ti si zvolí, zda se chtějí profilovat v oblasti židovského moravského dědictví v evropském kulturně-politickém kontextu, nebo se zaměří na izraelská studia a blízkovýchodní problematiku. V návaznosti na to si vybírají i svou jazykovou specializaci: studenti mají možnost osvojit si biblickou i moderní hebrejštinu, arabštinu a jidiš. Během studia se posluchači také přirozeně zdokonalují v akademické i běžně mluvené angličtině. Studijní program lze kombinovat se všemi studijními programy na UP, pokud není u druhého programu stanoveno jinak. Standardní doba studia je tři roky. Studium se uzavírá bakalářskou zkouškou. Studijní program je přístupný zahraničním studentům. 

Navazující magisterský studijní program "Judaistika. Dějiny a kultura Židů"

(samostatný; maior/minor)

Dvouletý navazující magisterský studijní program Judaistika. Dějiny a kultura Židů (samostatný studijní program a v kombinaci studijní programů jako maior/minor) integruje židovská témata do rámce akademického vzdělávání a výzkumu. Je koncipován jako interdisciplinární studium vědy o kultuře s modulární skladbou předmětů a zajišťuje studentům možnost individuální specializace podle konkrétního diplomového projektu studenta. Díky interdisciplinárně koncipovanému studiu získají absolventi dvouletého navazujícího studijního programu široký přehled o problematice židovských a izraelských studií i jazykové kompetence potřebné ke studiu židovských pramenů. K navazujícímu magisterskému studiu se může přihlásit uchazeč s bakalářským diplomem z univerzit a VŠ v Čechách i v zahraničí. 

Navazující magisterské studium dává studentům možnost podílet se ve zvýšené míře na výzkumných projektech centra a rozvíjet tak vlastní vědeckou činnost. Velký důraz je kladen na podporu vzniku kvalitních magisterských diplomových prací, které by se měly stát významným příspěvkem do obecné vědecké diskuze v rámci Jewish Studies.

Navazující magisterský studijní program Judaistika. Dějiny a kultura Židů je již oborem exkluzivním; řadí se k tzv. malým oborům s nižším počtem studentů. To umožňuje individuální zapojení studentů i netradiční přístupy a metody výuky. Kromě přednášek nabízí CJS interaktivní semináře, blokovou intenzivní výuku vedenou především lektory ze zahraničních institucí a řadu specializovaných exkurzí zaměřených na propojení teorie s praxí.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)