Proč studovat u nás

Navštivte náš informační microweb

zde

Proč studovat u nás v Olomouci?

Studovat můžete judaistiku v jejím komplexním pojetí. Zároveň se však můžete profilovat ve vámi zvolené oblasti. Nahlédnete jak do historie židovského národa, tak do současné situace v Izraeli, poznáte židovskou kulturu v celé její šíři, naučíte se hebrejsky, arabsky, a pokud budete chtít, i aramejsky nebo jidiš. Tak široké spektrum „Jewish studies“ žádný jiný institut v České republice nenabízí.

Judaistika je exkluzivní studijní program. Jsme malá katedra s menším počtem studentů a nabízíme tak individuální přístup.

Společně se scházíme nejen při výuce, ale i po ní. CJS organizuje společně se svými studenty oslavy nejrůznějších svátků židovského roku, pořádá exkurze na zajímavá místa s židovskou historií nejen v ČR ale i v zahraničí. Hrajeme i ochotnické divadlo, zpíváme. Nudit se tu rozhodně nebudete.

Již během studia získáte zkušenosti v praxi. CJS nabízí předmět Praxe a stáž, v rámci kterého vysílá své studenty na zkušenou do vybraných institucí v ČR a v zahraničí, jako je Židovské muzeum v Praze, Centropa ve Vídni, Židovské muzeum v Krakově, Ústřední archiv pro dějiny židovského lidu v Jeruzalémě a Yad Vashem v Jeruzalémě.

Historické centrum Olomouce je plné stop jeho židovských obyvatel. Můžete se podílet na jejich výzkumu. Budete žít v srdci nádherného historického města a zároveň studovat v moderně vybavených učebnách.

Olomouc je město s duší. Nabízí bezpočet příležitostí ke kulturnímu i společenskému vyžití. Zajímáte-li se o filmy, místní filmové kluby vás nadchnou promítanými snímky. Univerzita Palackého pořádá největší mezinárodní festival populárně-naučných filmů AFO. CJS ve spolupráci s Židovskou obcí Olomouc a s Muzeem umění Olomouc pořádají každoročně festival Dny židovské kultury v Olomouci. Můžete se podílet přímo na jeho přípravě.

Jestli toužíte po kvalitní četbě nebo hledáte bohatou zásobu studijních textů či pramenů pro vlastní výzkum, je vám k dispozici naše mimořádně vybavená judaistická knihovna, která vznikala po dobu několika let a je neustále doplňována o další archivy.

Co studiem získáte?

Získáte znalosti jazyků jako je hebrejština a arabština, které jsou dnes velmi žádané v diplomatických vztazích ale i v oblasti průmyslu a obchodu. Znalosti těchto jazyků činí z našich absolventů vyhledávané specialisty, kteří mají velkou šanci uplatnit se na trhu práce. Nabízíme i výuku takových jazyků, jako je aramejština či jidiš.

Zdokonalíte se v angličtině. Řada kurzů na olomoucké judaistice probíhá v anglickém jazyce.

Porozumíte lépe světu kolem nás. Znalost evropských a českých židovských dějin a kulturního dědictví je nezbytná pro chápání soudobé společnosti, umění, filozofie a otevře vám nové perspektivy. Schopnost kriticky myslet a řešit problémy využijete v praxi i mimo oblast židovských a izraelských studií.

Porozumíte lépe okolnostem problematiky Blízkého východu, která je dnes jedním z hlavních politických témat. Odborníci, kteří jsou schopni současnou komplikovanou situaci zasadit do širšího historického, politického i společenského kontextu, jsou velmi žádaní.

Můžete si zvolit vlastní specializaci. Studium je založeno na modulárním systému, který studentům umožňuje profilovat se v jednotlivých oblastech dle vlastního uvážení. Zajímá vás více hmotná kultura a literatura, nebo se chcete specializovat na historii? Zvolte si předměty z vybraného modulu a soustřeďte se na své téma.

Budete se moci podílet na zajímavých projektech. Začleňujeme naše studenty do odborných vědeckých projektů a připravujeme je tak na budoucí praxi. Studenti si již během vlastního studia osvojí postupy samostatné vědecké práce a pod vedením odborných pedagogů budou moci prezentovat své znalosti a výstupy na mezinárodních konferencích. CJS organizuje každoročně mezinárodní studentský workshop.

Budete moci studovat na atraktivních univerzitách ve světě. Judaistika se studuje na většině elitních univerzit ve světě. CJS úzce spolupracuje s univerzitami v Izraeli, Rakousku, Německu, Maďarsku a v Polsku. Pomůže vám získat stipendium a dostat se na zahraniční studijní pobyt nebo stáž na univerzitu dle vašeho výběru.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)