Cyklus judaistických přednášek

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost - letní semestr 2021

V letním semestru 2021 nás čekají tyto přednášky a akce, na které jsou zváni jak studenti judaistiky i ostatních studijních programů UP, tak především široká veřejnost:

•    7.4. Rabín Štěpán Menaše Kliment (ŽOB): "Současný život židovské obce"

•    14.4.   Marcela Sulak (BIU): „Mother, Bible, and the Nation—in the poetry of Orit Gidali“

•    21.4. Irena Kalhousová (FF UK): „Palestinsko-izraelský konflikt“
•    28.4. Přemek Zbončák: „Reflexe nakby v palestinské literatuře“
•    5.5. Eliška Blažková: „Prezentace knihy Charedim spojená s přednáškou“
•    Pavel Sládek (FF UK): „Maharal – druhá část“ (zatím bez pevného termínu)

Přednášky se konají vždy od 17:00 hod. v knihovně Centra judaistických studií, která se vrátila do svého původního působiště ve zrekonstruované budově FF UP na Tř. Svobody 26, 1. patro, uč. č. 2.36.

S ohledem na aktuální pandemickou situaci jsme většinu přednášek naplánovali na druhou půli semestru, kdy je alespoň teoretická vyhlídka na prezenční formu konání. V případě trvajících restrikcí vlády ČR spojených s pandemií Covid-19 se všechny přednášky uskuteční online.

Každá z akcí bude s předstihem inzerována zvlášť. Sledujte web judaistika.upol.cz a Facebook profil CJS. V případě zájmu o zasílání informačního mailu kontaktujte, prosím, dr. Ivanu Cahovou na email ivana.cahova@upol.cz  

Těšíme se na Vaši účast.

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost - zimní semestr 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky, studenti a příznivci Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP v Olomouci,  

přesto, že i v zimním semestru 2020-21 musíme počítat se změnami v zaběhnutém způsobu výuky, pevně doufám, že Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost se nám podaří realizovat tak, jak byl naplánován.  

Čekají nás tyto přednášky a akce, na které jsou zváni jak studenti a vyučující CJS i ostatních studijních programů UP, tak především široká veřejnost: 

 • 7.10.    Oslava svátku Sukot 
 • 12.10.  Terezie Dubinová, Ph.D.: "Občanský, umělecký a spirituální aktivismus v    Izraeli: Co se z médií nedozvíte". Přednáška se koná mimořádně v pondělí v 17:00 v Mozarteu jako součást festivalu DŽK Olomouc 2020. 
 • 14.10. prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.: (FF UP) „Hugo Bettauer“. Přednáška se koná mimořádně v Mozarteu jako součást festivalu DŽK Olomouc 2020. 
 • 21.10. PhDr. Hana Nováková: „Islámské umění“  
 • 11.11. doc. Pavel Sládek, Ph.D. (FF UK): „Jehuda Leva Ben Besal´el – Maharal“ 
 • 18.11. Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (FF UK): „Časopis Die Wahrheit“ 

 

Pokud není uvedeno jinak, konají se všechny přednášky vždy od 17:00 hod. v knihovně Centra judaistických studií, Na Hradě 5, 2. patro, uč. č. 2.15. Každá z akcí bude s předstihem inzerována zvlášť. Sledujte web a Facebook CJS.  

Těšíme se na Vaši účast.  

 

Cyklus judaistických přednášek - letní semestr 2020

I v letním semestru 2019/2020 pokračuje Cyklus judaistických přednášek, na který jsou zváni jak studenti Judaistiky i ostatních studijních programů UP, tak především široká veřejnost. Můžete se těšit na následující program:

 • 17.2.2020 Judita Matyášová (Lidové noviny): „Rozhovory s pamětníky – naslouchat a slyšet“ (mimořádný termín v pondělí, u příležitosti zahájení výstavy Sofiina volba po česku v Kapli Božího Těla UC UP)
 • 26.2.2020 Tovi Bibring (Bar Ilan University): „Ya'cov ben Elazar, a Hebrew poet of the 13th century"
 • 25.3.2020 Hana Nováková (CJS FF UP): „Islámské umění“
 • 1.4.2020 Vered Tohar (Bar Ilan University): Canonization of the Hebrew traditional tale: Some thoughts and remarks“
 • 22.4.2020 Benjamin Brown (Hebrew University of Jerusalem): titul přednášky bude doplněn
 • 29.4.2020 Jiří Hrabal (Katedra bohemistiky FF UP): „Literární kultura sarajevských Žid- Laura Papo Bohoreta“

Všechny přednášky (s výjimkou17.2.) se konají vždy od 17.00 hod. v knihovně Centra judaistických studií Na Hradě 5, 2. patro, uč. č. 2.15. Každá z akcí bude s předstihem inzerována zvlášť. Sledujte web a Facebook CJS. Těšíme se na Vaši účast.

Cyklus judaistických přednášek - zimní semestr 2019

V zimním semestru 2019/2020 nás čekají tyto přednášky a akce, na které jsou zváni jak studenti Judaistiky i ostatních studijních programů UP, tak především široká veřejnost:

 • 16.10.2019 Marek Preiss (Centrum Rafael, Praha): "Transgenerační přenos traumatu"
 • 23.10.2019 (přednáška se uskuteční vyjímečně v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc, simultánně tlumočeno) Oren Roman (Univerzita v Haifě, IZR): "Stručný vhled do dějin jidiš kultury"
 • 13.11.2019 Karol Sidon (Praha): "Derech chajim (Cesta života) - Maharalův komentář k Pirkej avot"
 • 4.12.2019 Ingeborg Fialová-Fürst (FF UP): "Biblické postavy (Mojžíš) a jejich obraz v německy psané literatuře"

Všechny přednášky (s výjimkou 23.10.) se konají vždy od 17.00 hod. v knihovně Centra judaistických studií Na Hradě 5, 2. patro, uč. č. 2.15. Každá z akcí bude s předstihem inzerována zvlášť. Sledujte web a Facebook CJS. Těšíme se na Vaši účast.

 

Cyklus judaistických přednášek - letní semestr 2019

V semestru nás dále čekají tyto akce, na něž jste všichni srdečně zváni:

 • 20. února 2019: Klára Alexandra Veselá: "Výzvy České unie židovské mládeže".
 • 27. únor 2019: Udělení ceny Kurta Schuberta pro dialog mezi konfesemi prof. Dr. Ingeborg Fialové a katedře judaistiky. Kaple, Konvikt, 16:30 hod.
 • 13. březen 2019: hebraista a překladatel Jiří Blažek: "Dvě Tóry. Litera a duch zákona v židovském právu". 
 • 20. březen 2019: Oslava svátku Purim
 • 17. duben 2019: prof. Alon Pauker (Beit Berl College):ISRAEL – The unique combination of Ideology, Politics, Society and Economy
 • 23. duben 2019 (výjimečně v úterý): prof. Ursula Schattner-Rieser (Martin-Buber-Institut für Judaistik, Universität zu Köln): “The Dead Sea Scrolls Discovery

Cyklus judaistických přednášek - zimní semestr 2018

vzhledem k bohatému programu Dnů židovské kultury Olomouc 2018 jsme pro Vás v letošním roce soustředili Cyklus judaistických přednášek do měsíce listopadu. Jeho program naleznete níže. První prosincovou středu pak  letošní Cyklus uzavře přednáška dr. Marie Crhové. S týdenním předstihem Vám jednotlivé přednášky připomeneme. Zároveň veďte v patrnosti, že se akce budou konat nově na adrese Na Hradě 5, Olomouc, v prvním patře, kam se naše katedra s novým semestrem dočasně přesunula. 

 

14. listopad (středa, 17:00):  Židovská modlitba za vládu

ThDr. Pavla Damohorská, Th. D., Katedra biblistiky a judaistiky, Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta.

Anotace:
Přednáška pojednává o jednom z nejzajímavějších židovských modlitebních textů současnosti, tzv. modlitbě za vládu. Během přednášky se posluchači seznámí s kořeny praxe recitace této modlitby, jejím historickým vývojem i s jejím významem v současnosti. Přednáška rovněž zmíní rozpory provázející recitaci tohoto textu za nedemokratické a totalitní vlády. Zvláštní pozornost bude také věnována vývoji modlitby za vládu na území ČR.

 

21. listopad (středa, 17:00):  Protižidovské bouře roku 1918

Mgr. Jan Machala, holešovský historik vystudoval historii na FF UP. Zabývá se především československými dějinami ve 20. století, dějinami perzekuce židů v období nacismu a poválečným stíháním kolaborace a válečných zločinů.

Anotace:
Závěr roku 1918 v Holešově se nesl nejen ve znamení konce 1. světové války a vzniku samostatného československého státu, ale také protižidovských násilností, v jejichž důsledku zanikla židovská politická obec a řada židovských rodin opustila město svých předků. Přednáška přiblíží jak průběh této události, která bývá označována za poslední pogrom v českých zemích, tak její místní a dobové souvislosti, příčiny, následky a ohlas v literatuře i dalších médiích.

 

28. listopad (středa, 17:00): Antisemitismus a humor – jak jim rozumět?

PhDr. Milan Pech, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění, Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta.

Anotace:
Na jedné straně neškodná “židovská anekdota”, na druhé straně ponižování Židů v ulicích evropských měst, kterému přihlíží smějící se dav. Na jedné straně fotomontáž Johna Heartfielda, na níž nacisté táhnou svázaného Žida, co by specifické sportovní disciplíny, v níž měli vynikat. Na druhé straně „sportování“ v ghettu v řecké Soluni, k němuž nutí Židy německý voják pro „pobavení“ sebe i ostatních. V jakém vztahu jsou antisemitismus a humor? Kde je hranice mezi nimi? Jak souvisí humor s agresí? Přednáška bude zamyšlením nad těmito otázkami.

Cyklus judaistických přednášek - letní semestr 2018

Všechna setkání se uskuteční na třídě Svobody 26 v prvním patře od 17:00

 

21. února Daniel Baránek představí svou knihu Židé na Ostravsku

 

28. února společně oslavíme svátek Purim.

14. března si připomeneme zakladatele olomoucké judaistiky prof. Kurta Schuberta, kterému je věnován sborník „Judaica Olomucensia. Kurt Schubert, the Founder“. V rámci setkání promluví Dr. Eva Schubert a Prof. Ingeborg Fialová-Fürstová.

21. března pronese přednášku na téma „Rabínská sociální síť v 19. století: dopisy Joachima Pollaka z Třebíče“ mladý badatel a hebraista Tobiáš Smolík.

4. dubna nás navštíví s kunsthistorickou přednáškou Dr. Vladimir Levin z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Následně oslavíme pesachový seder.

18. dubna shrne Prof. Ivan Rektor dosavadní výsledky lékařského výzkumu dlouhodobých důsledků šoa na ty, kdo přežili, a na jejich potomky.

 

Cyklus judaistických přednášek - zimní semestr 2017

Přednášky se uskuteční ve středu v 17:00 hodin, na Centru judaistických studií (Třída Svobody 26, Olomouc, 1. patro, dveře číslo 2.43)

11. října: Eli Lederhendler (Hebrew University): One Hundred Years Later: Remembering the Politics of the Jewish Question in Russia on the Eve of the 1917 Revolution

18. října: Zvi Zohar (Bar Ilan University): Why Jews born in the Soviet Union after WW2 may marry other Jews: Subtitle: An unknown halakhic drama in Soviet Russia – and its potential significance for current halachic challenges

1. listopad: Eva Feiglová: autorské čtení z knihy vzpomínek Josefa Feigla „Kdo se vydal na cestu, má o čem vyprávět“

8. listopad: Zoša Vyoralová a Michal Pacovský: Židovský národní fond, sionismus, současný Izrael a Česká republika (pracovní název)

29. listopad: Kateřina Klimešová: Židovská bioetika a současná medicína (pracovní název)

Vedle přednáškových akcí společně oslavíme svátek Sukot v Botanické zahradě (4. říjen) a Chanuka (13. prosince) v knihovně CJS.

Cyklus judaistických přednášek - letní semestr 2017

Přednášky se uskuteční ve středu v 17:00 hodin, na Centru judaistických studií (Třída Svobody 26, Olomouc, 1. patro, dveře číslo 2.43)

8. březen: Kamila Přikrylová-Hladká (nakladatelka):

Přátelské povídání o holčičce z Wintonova vlaku, která světu objevila legendární českou Remosku, o jídle a tak trochu o tom, jak se vlastně dělá kniha.

Milena Grenfell-Bainesová (rozená Fleischmannová) v roce 1939 nastoupila jako téměř desetiletá do Wintonova vlaku, který ji odvezl na britské ostrovy a tím jí zachránil život. Absolvovala Československou státní střední školu ve Velké Británii, aby se posléze stala pečovatelkou v jeslích, guvernantkou ve Francii, manželkou inovátorského architekta sira George Grenfell-Bainese, matkou, překladatelkou, učitelkou i organizátorkou kuchařských kurzů a zakladatelkou spolku přátel Liverpoolské filharmonie. Dlouholetá předsedkyně British Czech and Slovak Association, patronka Nadace Emy Destinnové, čestná občanka města Proseč a Preston, laureátka ceny Gratias agit za šíření dobrého jména naší vlasti ve světě oceněná Řádem bristkého impéria za služby hudbě je však především dámou s velkým srdcem, známou jako Lady Remoska.

15. březen: Purimová maškaráda

29. březen: David Maxa (Abraham Geiger College, Berlin):

Moderní sederová večeře: Mezi tradicí a "social action"

Přednáška se zabývá stěžejním rituálem židovského svátku Pesach, kterým je tzv. pesachový seder. Pozastavuje se nad významem hebrejského pojmu "seder", které v překladu do češtiny znamená "pořádek", a konfrontuje ho s realitou většiny sederových večeří, které se nesou v duchu spíše chaotickém a přátelsky konfrontačním. Základním úkolem přednášky je charakterizovat a vysvětlit průběh Sederu, jeho tradiční symboly a elementy, a navrhnout jejich moderní interpretaci. Cílem přednášky je tak ukázat Seder jako sociální událost, která slouží k tematizaci aktuálních problémů moderního světa, včetně "social action". Součástí přednášky je srovnání a vizuální ukázky z rozličných hagadot, knih zaznamenávajících řád domácích bohoslužeb při sederu.

5. duben: Eli Lederhendler (Hebrew University of Jerusalem):

Stories My Grandfather Never Told Me: The Yiddish Memoirs of a Migrant Jew Before and After the Great War

(přednáška bude proslovena v angličtině)

This talk will consider the early life story of a Jew born in Poland in 1890. The narrative consists of a Yiddish memoir, written in the 1970s, and reveals details about pre-1914 life in a small Polish town, religious and secular influences in Jewish culture, life in a big industrial city (Łódż), army service before and during World War I, and migration overseas. The intimacy of a life told in the first-person conveys much that is missing from the history books. 

12. duben: Pesachový Seder

19. duben: Edyta Gawron (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie):

Jews in contemporary Poland

(přednáška bude proslovena v angličtině)

3. květen: Lenka Panušková (ÚDU AV ČR):

Vliv rabínské exegese na českou knižní malbu: případ Velislavovy bible

Ve svém článku Jewish Art: Fact or Fiction Joseph Gutmann definuje židovské umění jako historický proces. Tento process přirovnává k pestrobarevnému vláknu, které je vetkáno do většího celku židovské kultury a jejího působení v jiných kulturních habitech. V mém příspěvku představím několik argumentů pro Gutmannovu teorii, které se zakládají na specifické ikonografii přítomné ve Velislavově bibli, českého rukopisu z doby před polovinou 14. století. Interpretace vybraných scén je totiž možná pouze se znalostí rabínské exegese. Mým cílem je poukázat na provázání židovských motivů s křesťanskou ikonografickou tradicí. Tato skutečnost vede nevyhnutně k otázce o potenciální spolupráci židovských a křesťanských umělců nejen ve středověkých skriptoriích.