Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

Centrum judaistických studií navazuje na vědeckou tradici, která byla v českých zemích přerušena druhou světovou válkou a obdobím komunismu na více než půl století.

Studijní programy Judaistika: Židovská a izraelská studia a Judaistika: Dějiny a kultura Židů zaplnily prázdné místo vytvořené holocaustem a jeho následky a znovu integrovaly židovská témata do rámce akademického vzdělávání a výzkumu. Užší zaměření oborů na regionální tematiku - Židé na Moravě - je v České republice unikátní. Činí tak Centrum judaistických studií regionálním výzkumným a vzdělávacím centrem a zároveň místem stimulujícím zájem o Izrael, které přispívá k formování nezaujatých postojů k blízkovýchodní problematice. Vědecké bádání v oblasti historie a kultury Židů v českých zemích vyžaduje interdisciplinárně vzdělané odborníky, kterými se absolventi oboru stávají.

Nová brožura CJS ke stažení v pdf

Kontakt

Sídlo katedry:

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
FF UP v Olomouci
Tř. Svobody 26,
779 00 OLOMOUC

tel.: (00420) 585 633 203, nebo (00420) 585 633 490

 

Korespondenční adresa:

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
Křížkovského 10
CZ - 779 00 OLOMOUC 

 

Historie CJS

V roce 2004 vznikl na FF UP v Olomouci Kabinet judaistiky na základě činnosti několika dobrovolníků. V roce 2008 bylo pracoviště přejmenováno podle zakladatele vídeňského Institutu judaistiky profesora Kurta Schuberta a jeho manželky Ursuly na Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových (dále CJS) a během krátké doby svého působení si vybudovalo značné renomé v českém prostředí i na mezinárodních pracovištích.

Magisterský navazující obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů byl akreditován v roce 2006. Vědecká diskuse a výzkum židovskétématiky, které mají silnou a bohatou tradici v Čechách, tak získaly svůj prostor i v moravském kontextu. Bakalářský obor Judaistika: židovská a izraelská studia byl akreditován v roce 2012 a zaplnil tak jako první dlouho existující mezeru na bakalářském stupni v České republice.

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových

Centrum judaistických studií navazuje na vědeckou tradici, která byla v českých zemích přerušena druhou světovou válkou a obdobím komunismu na více než půl století.

Obory Judaistika: Židovská a izraelská studia a Judaistika: Dějiny a kultura Židů zaplnily prázdné místo vytvořené holocaustem a jeho následky a znovu integrovaly židovská témata do rámce akademického vzdělávání a výzkumu. Užší zaměření oborů na regionální tematiku - Židé na Moravě - je v České republice unikátní. Činí tak Centrum judaistických studií regionálním výzkumným a vzdělávacím centrem a zároveň místem stimulujícím zájem o Izrael, které přispívá k formování nezaujatých postojů k blízkovýchodní problematice. Vědecké bádání v oblasti historie a kultury Židů v českých zemích vyžaduje interdisciplinárně vzdělané odborníky, kterými se absolventi oboru stávají.

HISTORIE CJS

V roce 2004 vznikl na FF UP v Olomouci Kabinet judaistiky na základě činnosti několika dobrovolníků. V roce 2008 bylo pracoviště přejmenováno podle zakladatele vídeňského Institutu judaistiky profesora Kurta Schuberta a jeho manželky Ursuly na Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových (dále CJS) a během krátké doby svého působení si vybudovalo značné renomé v českém prostředí i na mezinárodních pracovištích.

Magisterský navazující obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů byl akreditován v roce 2006. Vědecká diskuse a výzkum židovské tématiky, které mají silnou a bohatou tradici v Čechách, tak získaly svůj prostor i v moravském kontextu.

Bakalářský obor Židovská a izraelská studia byl akreditován v roce 2013. Úzká profilace navazujícícho magisterského studijního programu tím získala potřebnou obecnou základnu a prostor pro intenzivnější rozvoj.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Již v počátcích své existence navázal Kabinet judaistiky úzkou spolupráci s Institutem judaistiky ve Vídni a s celou řadou dalších uznávaných domácích i zahraničních institucí. Kromě mezinárodních konferencí, kurzů a workshopů pořádá CJS také přednášky zahraničních odborníků a hostujících profesorů. Centrum spolupracuje také s univerzitami v Haifě, Jeruzalémě, Trevíru, Düsseldorfu, Drážďanech, Halle, Heidelbergu, Vratislavi, Štýrském Hradci, a v Budapešti.

Centrum zajišťuje spolufinancování interních i externích odborníků židovských studií prostřednictvím zahraničních donátorů (Evropský fond Marie Curie, Rotschildova nadace, ESF, program MOEL).

VĚDECKÝ PROFIL

Vědecko-výzkumný záměr CJS se v současné době orientuje především na dějiny, kulturu a písemnictví moravských Židů, od roku 2007 je součástí výzkumného projektu Morava a svět financovaného MŠMT. Tomuto záměru odpovídá i řada prestižních zahraničních grantů, které se členům CJS podařilo získat. V současnosti také Centrum realizuje výzkumný projekt IGA na FF UP s názvem Jews in Moravia: Texts and Studies.

Nově se CJS zaměřuje i na komplexní problematiku izraelských studií, tedy interdisciplinární studium jedné z nejexponovanějších části blízkovýchodního regionu.

ORGANIZAČNÍ ROZVOJ, INFRASTRUKTURA

CJS disponuje vybavenými pracovnami a knihovnou na Třídě Svobody 26, nadto participuje na posluchárnách kateder germanistiky, sociologie a andragogiky v ulici Křížkovského 10.

Informace o CJS a jeho aktivitách jsou dostupné na webové stránce www.jud.upol.cz a na facebooku: www.facebook.com/CJSFFUP.

CJS disponuje hodnotnou odbornou knihovnou sestávající především ze zahraničních publikací, které jsou mnohdy nedostupné nejen v regionálních knihovnách, ale například i v knižním fondu Židovského muzea v Praze. Za rozsah knihovny vděčí CJS především svým sponzorům a mecenášům.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)