Knihovna CJS

Pro studenty a veřejnost jsou výpůjčky knížek pouze prezenční. V knihovně je možno pořídit xerokopie vybraných částí knih.

Knihovna Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
třída Svobody 26
772 00 Olomouc

Výpůjční doba:

dle dohody 

Kontaktní osoba:

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
daniel.soukup@upol.cz

 

CJS disponuje hodnotnou odbornou knihovnou sestávající především ze zahraničních publikací, které jsou mnohdy nedostupné nejen v regionálních knihovnách, ale například i v knižním fondu Židovského muzea v Praze.

Za rozsah knihovny vděčí CJS především svým sponzorům a mecenášům.V roce 2007 věnoval Daniel Melchet Kabinetu judaistiky sponzorský dar. Z něj byly financovány první knihovní akvizice, které se staly základem nově založené Knihovny Niny a Bena Melchet-Salpeterových, obsahující v současné době na 1 300 svazků.

Za další rozšíření knihovny vděčí CJS sdružení Respekt a tolerance, které pracovníkům a studentům Centra poskytlo přístup k titulům z fondu Dr. Stanton Canter Library. Kromě toho je třeba zmínit dar od Jüdisches Museum, St. Pölten, které věnovalo Knihovně CJS kompletní řadu Encyklopaedia Judaica.Další významnou část knižního fondu Knihovny CJS tvoří odkaz soukromé knihovny zesnulého profesora Schuberta čítající přes 800 svazků. 

Součástí knihovní sbírky se stal i dar čítající víc jak tisícovku titulů od pana Chaima Franka z Dokumentations-Archiv für Jüdische Kultur und Geschichte v Mnichově, obsahující početná judaika, studie zabývající se současnými dějinami, dějinami umění a větší množství periodik.

Online katalog

Donátoři knihovny

Vzhledem k současnému systému financování vysokých škol je CJS prakticky odkázáno na podporu sponzorů. K těm nejvýznamnějším, kteří přispěli k současnému knižnímu fondu, patří:

Manželé Kurt a Ursula Schubertovi

Profesor Kurt Schubert (1923-2007) byl zakladatelem judaistických studií ve Vídni; patřil mezi nejvýznamnější evropské vědce v oblasti judaistiky.

V době druhé světové války studoval starosemitskou filologii, jako studentovi se mu podařilo zachránit rozsáhlou knihovnu rabínského semináře ve Vídni. Po válce se stal rektorem Vídeňské univerzity, kde přednášel judaistická témata na Institutu orientalistiky. Roku 1966 prosadil otevření samostatného Institutu judaistiky a podporoval vznik a rozvoj dalších center judaistických studií, včetně Kabinetu judaistiky na FF UP v Olomouci.

V akademickém roce 2005/2006 přednesl profesor Schubert v rámci učebního programu bývalého Kabinetu judaistiky blok přednášek a seminářů. O rozvoj judaistických studií na FF UP usiloval profesor Schubert až do své smrti v roce 2007. Ursula Schubertová, kunsthistorička Vídeňské univerzity, se zabývala především uměleckými památkami raného křesťanství a helénského judaismu. Oba manžele tak spojoval obdobný vědecký zájem. Kurt Schubert odkázal olomouckému Centru judaistických studií velkou část své knihovny. Ta i zde představuje velmi cennýpramen pro studenty a vyučující.

Daniel Melchet

Daniel Melchet (nar. 1945) je potomkem Beno Salpetera pocházejícího z Bukoviny. Beno se po smrti svých rodičů ocitl v židovském sirotčinci v Olomouci, odkud v roce 1939 emigroval do Palestiny. Jeho syn, Daniel Melchet, navštívil v roce 2006 Olomouc a následně finančně podpořil knihovnu Kabinetu judaistiky, která nese jméno jeho rodičů „Nina & Beno Melchet-Salpeter Judaica Library“. Knihovna byla slavnostně otevřena 19. 5. 2008 za přítomnosti Daniela Melcheta a jeho rodiny.

Sdružení Respekt a tolerance – Stanton Canter

Občanské sdružení Respekt a tolerance vedené panem Luďkem Štiplem se zabývá dokumentací historiea kultury bývalých židovských komunit v Lošticích, Mohelnici a Úsově. Zpracovává informace z archívůi z literatury a zaznamenává vzpomínky pamětníků. Výsledky svého bádání prezentuje veřejnosti – zejména mládeži – prostřednictvím výstav, publikací, novinových článků a vzdělávacích programů. Díky daru štědrého spolupracovníka a přispěvatele sdružení Respekt a tolerance, pana Stantona Cantera, a rovněž díky velkorysému zapůjčení darovaných knih sdružením Respekt a tolerance, mohou studenti Centra i ostatní zájemci využívat tohoto bohatého fondu ke svému studiu.

Chaim Frank

Chaim Frank (nar. 1955) je pravým „renesančním mužem“ naší doby: všestranně nadaný umělec, vystudovaný kunsthistorik, restaurátor a judaista (byl studentem profesora Schuberta ve Vídni). Dále se zabýval či zabývá psaním novinových a internetových článků, publicistikou, pracuje i jako průvodce, sociální pedagog či učitel matematiky na střední škole. Žije v Mnichově.

Respekt & Tolerance - Dr. Stanton Canter Library

Dr. Stanton Canter

Dr. Canter is a 1964 graduate of the University of Southern California (USC). He was an assistant Professor at the USC from 1966 through 1976 and presently maintains a private practice limited to periodontics in Woodland, California. Dr. Canter is a founding member of the Simon Wiesenthal Center and founder and principal supporter of the Foundation for the Respect and Tolerance in the Czech Republic. Dr. Canter's project "Books and Education for Students" is supported by his wife Janet C. Canter, who is active in the Public and Private Sector Charitable Works and by theirs sons - Shawn Canter of Global Investment Banking and Chip Canter, who works in the National and International Telecommunications. Dr. Canter is known as the inventor, international consultant and collector of Judaica and Jewish books. 

Díky daru štědrého spolupracovníka a přispěvatele sdružení Respekt & tolerance, pana Stantona Cantera, a velkorysé zápůjče darovaných knih sdružením Respekt & tolerance, mají studenti Kabinetu judaistiky možnost využít tohoto bohatého fondu ke svému studiu. Mezi zapůjčenými knihami, nyní fyzicky přítomnými v knihovně Kabinetu judaistiky se nachází několik skutečných skvostů. Všechny zapůjčené knihy jsou dedikovány obětem holocaustu z Loštic a okolí. 

Knihy jsou řazeny tématicky, nikoliv abecedně!

Seznam knih:

Gitlitz, D. M.: Secrecy and Deceit: The Religion of the Crypto-Jew. The Jewish Publication Society, Philadelphia 1996

Kertzer, D. I.: The Popes against the Jews: The Vatican´s Role in the Rise of Modern Anti-semitism. Alfred A. Knopf, New York 2001

Moore, K.: Those of the Street: the Catholic-Jews of Mallorca. University of Notre Dame Press 1976

Eichhorn, D.M., ed.: Conversion to Judaism: History and Analysis. KTAV, New York 1965

Haynes, S.R.: Reluctant Witnesses: Jews and Christian Imagination. Westminster John Knox Press, Louisville 1995

Chazan, R., ed.: Church, State and Jew in the Middle Ages. Behrman House, West Orange 1980

Katz, J.: Exclusiveness and Tolerance: Studies in Jewish-gentile Relations in Medieval & Modern Times. Bergman House, Springfield 1983

Katz, J.: Exclusiveness and Tolerance: Studies in Jewish-gentile Relations in Medieval & Modern Times. Bergman House, Springfield 1983

Van Engen, J., ed.: Educating People of Faith: Exploring the History of Jewish and Christian Communities. WM. D. Erdmans, Grand Rapids 2004

Rosenstock-Huessy, E., ed.: Judaism Despite Christianity. University of Alabama 1969

Schaeffer, E.: Christianity in Jewish. Tyndale, Wheaton 1986.

Raver, M.: Listen to her Voice: Women of the Hebrew Bible. Chronicle Books, San Francisco 2005

Taitz, E., Henry, S., Tallan, Ch.: The JPS Guide to Jewish Women: 600 B.C.E - 1900 C.E. The Jewish Publication Society, Philadelphia 2003

Rosenbaum, L. P.: A Day of Small Beginnings. Little, Brown & Co., New York 2006

Marcus, J. R.: The American Jewish Woman, 1654 - 1980. KTAV, New York 1981

Frankel, E.: The Five Books of Miriam: Woman's Commentary on the Torah. Harper, San Francisco 1998

Grossman, S., Haut, R., Ed.: Daughters of the King: Women and the Synagogue. The Jewish Publication Society, Philadelphia 1992

Baskin, J.R., ed.: Jewish Women in Historical Perspective. Wayne State University Press, Detroit 1998

Saidel, R.G.: The Jewish Women of Ravensbrück Concentration Camp. The University of Wisconsin Press 2006

Henry, S., Taitz, E.: Written out of History: Jewish Foremothers. Biblio Press, New York 1990

Biale, R.: Women & Jewish Law: Exploration of Women's Issues in Halakhic Sources. Schocken Books, New York 1990

Frymer-Kensky, T.: Studies in Bible and Feminist Criticism. JPS, Philadelphia 2006

Goldstein, E., ed.: The Women's Torah Commentary: New Insights from Women Rabbis on the 54 Weekly Torah Portions. Jewish Lights Publishing, Woodstock 2006

Klapheck, E.: Fräulein Rabbiner Jonas: The Story of the First Woman Rabbi. Jossey-Bass 2004

Plank, K. A.: Mother of the Wire Fence: Inside and Outside the Holocaust. Westminster John Knox Press, Louisville 1994

Shapiro, R., ed.: The Divine Feminine in Biblical Wisdom Literature. Skylight Paths, Woodstock 2005

Beer, H. E.: The Nazi Officer's Wife: How One Jewish Woman Survived the Holocaust. Perennial, New York 1998

Herbsrith, W.: Edith Stein: A Biography. Ignatius, San Francisco 1992

Hirschmann, M. A.: Hansi: The Girl who Loved the Svastika. Tyndale House, Wheaton 1976

Korwin-Rhodes, M.: The Mask of Warriors: The Siege od Warsaw September 1939. Libra Publishers, New York 1964

Kuchler-Silberman, L.: One Hundred Children: The Story of the Woman who Led a Small Army of Jewish Children from Polland to Israel. Doubleday, New York 1961

Hameln, G.: The Memoirs of Gl'uckel of Hameln, Schocken Books, New York 1977

Scherman, N. & Zlotowitz, M. T., ed.: Ohel Sarah Women's Siddur. Mesorah Publication, New York 2005

Gilbert, M.: The Holocaust: A history of the Jews of Europe During the Second World War. Holt, Rinehart & Winston, New York 1985

Langer, L. L.: Admitting the Holocaust. Oxford University Press 1995

Morgan, M. L., ed.: Holocaust: A Holocaust Reader. Oxford University Press 2001

Brenner, M.: After the Holocaust: Rebuilding Jewish Lives in Postwar Germany. Princeton University Press 1997

Berger, R. J.: Constructing a Collective Memory of the Holocaust: A Life History of Two Brothers' Survival. University Press of Colorado 1995

Eliach, Y.: Hasidic Tales of the Holocaust. Oxford University Press 1982

Langer, L. L.: Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory. Yale University Press 1991

Bresheeth, H., Hood, S.: Introducing the Holocaust. Totem Books, Neew York 1993

Marrus, M.R.: The Holocaust in the History. Meridian, New York 1989

Schiff, H., ed.: Holocaust Poetry. St. Martin's Griffin, New York 1995

Glatstein, J. & kol.: Anthology of Holocaust Literature. Antheum, New York 1973

Klein, C.: Poems of Holocaust. Gefen, Jerusalem 1988

Epstein, H.: Children of Holocaust: Conversation with Sons and Daughters of Survivors. Penguin Books, New York 1988

Eisen, G.: Children and Play in the Holocaust: Games among the Shadows. The University of Massatchusetts Press 1998

Terris, S.: Eye of the Holocaust. Arctos Press, Sausalito 1994

Bauer, Y. & Rottenstreich, N., ed.: The Holocaust as Historical Experience. Holmes & Meyer, New York 1981

Niewyk, D.L., ed.: The Holocaust: Problems and Perspectives of Interpretation. Houghton Miffin Co., New York 1997

Lanzmann, C.: Shoah: The Complete Text of the Acclaimed Holocaust Film. Da Capo Press, New York 1995

Berenbaum, M.: The World must know: The History of the Holocaust as Told in the United States Holocaus Memorial Museum. Little, Brown & Co., New York 1993

Kol.: Historical Atlas Of The Holocaust. Macmillan Publishing, New York 1996

Paterson, D.: Along the Edge of Annihilation: The Collapse and Recovery of Life in the Holocaust Diary. A. Samuel & Althea Stroum Book, University of Washington Press 1995

Halperin, I.: Messengers from the Dead: Literature of the Holocaust. The Westminster Press, Philadelphia 1970

Linethal, E.T.: Preserving Memory: The Struggle to Create America's Holocaust Museum. Viking 1995

Klee, E., Dressen, W., Riess, V., ed.: The Old Good Days: The Holocaust as Seen by its Perpetrators and Bystanders. Konecky & Konecky, New York 1988

Dwork, D., Pelt, R.J. (van): Auschwitz. 1270 to the Present. W. W. Norton & Co., New York 1996

Ellis, M. H.: Ending Auschwitz: The Future of Jewish and Christian Life. Westminster / John Knox Press, Louisville 1994

Nyiszli, M.: Auschwitz: An Eye Witness Account of Mengele's Infamous Death Camp. Seaver Books, New York 1986

Rubenstein, R. L.: After Auschwitz: Radical Theology and Contemporary Judaism. The Bobbs-Merrill, Indianapolis 1966

Fleischner, E., ed.: Auschwitz: Beginning of a New Era?: Reflections on the Holocaust. KTAV 1977

Garlinski, J.: Fighting Auschwitz: Resistance Movement in the Concentration Camp. A Fawcett Crest Book, Greenwich 1975

Steiner, J. F.: Treblinka. Simon and Schuster, New York 1967

Kuperhand, M.: Shadows of Treblinka. University of Illinois Press, Chicago 1998

Hackett, D. A.: The Buchenwald Report. Westview Press, Oxford 1995

Rajca, C, Wisniewska, A.: Majdanek Concentration Camp. State Museum Majdanek, Lublin 1983

Levit, Z.: Meshumed: Jews - Nazis - Terror - Dachau. Zola Levit Ministries 1979

Friedlander, A. H.: Leo Baeck Teacher of Theresienstadt. Holt, Rinehart & Winston, New York 1968

Troller, N.: Theresienstadt: Hitler's Gift to the Jews. The University of North Carolina Press 1991

Karas, J.: Music in Terezín. Pendragon, Stuyvesant 1990

Hilberg, R.: The Destruction of the European Jews. Holmes Meier, New York 1985

Boder, D. P.: I Did not Interview the Dead. The University of Illinois Press, 1949

Kertesz, I.: Fatelessness. Vintage Books, New York 2004

Klarsfeld, S.: The Children of Izieu: A Human Tragedy. Harry N. Abrams, New York 1984

Hartmann, E.: In the Camps. W. W. Norton & Co., New York 1995

Furth, V. J.: Cabbages & Geraniums: Memories of the Holocaust. Boulder, New York 1989

Křížková, M. R. & kol.: We Are Children Just the Same: Vedem, The Secret Magazine by the Boys of Terezin. The Jewish Publication Society, Philadelphia 1995

Kol.: Holocaust. Yad Vashem, Jerusalem 1977

Chicago, J.: Holocaust Project: From Darkness into Light. Penguin Books, New York 1993

Kol.: Facing History and Ourselves: Holocaust and Human Behavior. Facing History & Ourselves Foundation, Brookline, Mass., 1994 (resource book)

Fogelman, E.: Conscience & Courage: Rescues of Jews During the Holocaust. Anchor Book, New York 1993

Marks, J.: The Hidden Children: The Secret Survivors of the Holocaust. Fawcett Columbine, New York 1993

Lifton, B.J.: The King of Children: A Biography of Janusz Korczak. Farrar, Strauss & Giroux, New York 1988

Avigdor, I. C.: One of the Holy Cast: Judaism and the Holocaust through the Eyes of a Survivor. The Judaica Press, New York 1987

Pat, J.: Ashes and Fire. International Universities Press, New York 1947

Kupper, J.: Child of the Holocaust. Berkeley Books, New York 1999

Engel, D.: The Holocaust: The Third Reich and the Jews. Longman, London 2000

Lindwer, W.: The Last Seven Months of Annie Frank. Anchor Books, New York 1992

Kuper, L.: Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century. Penguin Books, New York 1981

Gilbert, M.: The Righteous: The Unsung Heroes of the Holocaust. Henry Holt & Co., New York 2003

Wilkomirsky, B.: Fragments: Memories of a Wartime Childhood. Schocken Books, New York 1996.

Schoenberner, G.: The Yellow Star: The Persecution of the Jews in Europe, 1933 - 1945. Fordham University Press, New York 2004

Browning, Ch., R.: The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 - March 1942. University of Nebraska & Yad Vashem, Jerusalem 2004

Lipstadt, D.: Denying the Holocaus: The Growing Assault on Truth and Memory. A Plume Book, New York 1994

Niewyk, D. & Nicosia, F.: The Columbia Guide to the Holocaust. Columbia university Press, New York 2000

De Silva, C., ed.: In Memory's Kitchen: A legacy from the Women of Terezin. Jason Aronson, Northvale 1996

Tzetnik, K.: Kaddish. Algemeiner Associates, New York 1998

Shirer, W. L.: The Nightmare Years 1930 - 1940: A Memoir of a Life and Times. Little, Brown & Co., Boston 1984

Schiff, H.: Holocaust Poetry. St. Martin's Griffin, New York 1995

Lagnado, L. M, Dekel, S. C.: Children of the Flames: Dr. Josef Mengele and the Untold Story of the Twins of Auchwitz. William Morrow & Co., New York 1991

Cross, J. T.: Neighbours: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland. Penguin Books, New York 2002

Pomerantz, R.: The World in Flames: A Short History of the Holocaust. C. I. S., New York 1993

Patraka, V. M.: Spectacular Suffering: Theatre, Fascism and the Holocaust. Indiana university Press, Bloomington 1999

Yahil, L.: The Holocaust: The Fate of European Jewry, 1932 - 1943. Oxford University Press, 1990

Czarnecky, J.: Last Traces: The Lost Art Auschwitz. Atheneum, New York 1989

Gushee, D., P.: Righteous Gentiles of the Holocaust: Genocide and Moral Obligation. Paragon House, St. Paul, Minesota 2003

Cargas, H. J.: A Christian Response to the Holocaust. Stonehenge Books, Denver 1981

Arendt, H.: Antisemitism. Harcourt, Brace & World, New York 1968

Levi, P.: Survival in Auschwitz: The Nazi Assault on Humanism. Collier Books, Macmillan Publishing Co., New York 1987

Todorov, T.: Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camps. Metropolitan Books, New York 1996

Friedlander, A. H.: Out of the Whirlwind: A Reader of Holocaust Literature. Doubleday & Co., New york 1968

Gilbert, M.: The Boys: The Story of 732 Young Concentration Camp Survivors. Henry Holt & Co., New York 1996

Johnson, E. A.: Nazi Terror: The Gestapo, Jews and Ordinary Germans. Basic Books 1999

Tzetnik, K. A.: Atrocity. Lyle Stuart, New York 1963

Annas, G., ed.: The Nazi Doctors and the Nuremberg. Code. Oxford university Press 1992

Lifton, R. J.: The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide. Basic Books 1986

Hilberg, R.: Perpetrators, Victims, Bystanders: Jewish Catastrophe 1933 - 1945. Aaron Asher Books, New York 1992

Read, A., Fisher, D.: Kristalnacht: The Nazi Night of Terror. Random House, New York 1989

Goldhagen, D. J.: A Moral Reckoning: The Role of the Catholic Church in the Holocaust and its Unfulfilled Duty to Repair. Alfred A. Knopf, New York 2002

Micheels, L. J.: Doctor 117641: Holocaust Memoir. Yale University Press 1989

Frydland, R.: When Being Jewish Was a Crime. Thomas Nelson, New York 1978

Faber, E.: The Jewish People in America. A Time for Planting: The First Migration 1654 - 1820. The John Hopkins University Press, Baltimore 1992

Diner, H. R.: The Jewish People in America. A Time for Gathering: The Second Migration 1820 - 1880. The John Hopkins University Press, Baltimore 1992

Sorin, G.: The Jewish People in America. A Time Building: The Third Migration 1820 - 1920. The John Hopkins University Press, Baltimore 1992

Karp, A. J.: A History of Jews in America. Jason Aronson, Northvale 1997

Sachar, H. M.: A History of Jews in America. Vintage Books, New York 1993

Levinson, R. E.: The Jews in the California Gold Rush. Berkeley 1994

Rochlin, H.: Pioneer Jews: A New Life in the Far West. Houghton Miffin Co., Boston 1984

Markus, J. R.: Early American Jewry: The Jews in the American Northeast, 1649 - 1794. The Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1951

Friedman, T, Gordis, R., ed.: Jewish Life in America. Horizon Press, New York 1955

Levinger, L. J.: A History of the Jews in the United States. Union of American Hebrew Congregations, Cincinnati 1952

Gruesser, M. J.: Categorical Valuation of Jews among Catholic Parochial School Children. The Catholic university of America Press, Washington 1950

Schulman, A.: The Old Country: The Lost World of East European Jews. Charles Scribner's Sons, New York 1974

Dawidowicz, L. S.: The War Against the Jews 1933 - 1945. Holt, Rinehart &Winston, New York 1975

Pogany, L. S.: In my Brother's Image: Twin Brothers Separated by Faith after Holocaust. Viking 2000

Lebovitz, S.: The Enduring Spirit: The Inspiring True Story of a Holocaust Survivor. Gildith Press, 1993

Loconte, J.: The End of Illusions: Religious Leaders Confront Hitler's Gathering Storm. Rowman & Littlefield Publishers, New York 2004

Goldstein, B.: The Stars Bear Witness. The Viking Press, New York 1949

Kol.: The Survivor. Oxford University Press, New York 1976

Epstein, H.: Where she Came from: Daughter's Search for her Mother's History. A Plume Book, New York 1998

Winkler, E.: 4 Years of Torture. D. Appleton - Century Co., New York 1942

Zapruder, A.: Salvaged Pages: Young Writer's Diaries of the Holocaust. Yale University Press 2004

Kershaw, I.: The Nazi Doctorship: Problems and Perspectives of Interpretation. Edward Arnold, New York 1989

Burleigh, M.: Death and Deliverance: "Euthanasia" in Germany 1900 - 1945. Cambridge University Press 1994

Bau, J.: Dear God, Have you ever Gone Hungry? Arcade Publishing, New York 1998

Pilch, J., ed.: The Jewish Catastrophe in Europe. The American Association for Jewish Education, 1975

Rosenblum, J: Defy the Darkness: A Tale of Courage in the Shadow of Mengele. Praeger, Westport 2001

Goldhagen, D. J.: Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. Vintage Books, New York 1997

Furet, F.: Unanswered Questions: Nazi Germany and the Genocide of the Jews. Schocken Books, New York 1989

Eizenstat, S. E.: Imperfect Justice: Looted Assets, Slave Labour and the Unfinished Business of World War II. Public Affairs, New York 2000

Lande, D. A.: Resistance! Occupied Europe and its Defiance of Hitler. MBI 2000

Blum, H.: The Eye of Destruction: The Untold Story of Yom Kippur War. Harper Collins, New York 2003

Hockenos, P.: Free to Hate: The Rise of the Right in Post-communist Eastern Europe. Routledge, New York 1993

Timerman, J.: Prisoner without a Name, Cell without a Number. Alfred A. Knopf, New York 1981

Samuel, M.: The Great Hatred. Alfred A. Knopf, New York 1940

Weissmark, M. S.: Justice Matters: Legacies of the Holocaus and World War II. Oxford University Press 2003

Selznick, G.J., Steinberg, S.: The Tenacity of Prejudice: Anti-semitism in Contemporary America. Harper Torch Books, New York 1971

Sack, J.: An Eye for Eye: The Untold Story of Jewish Revenge against Germans in 1945. Basic Books, New York 1995

Gioseffi, D., ed.: On Prejudice: A Global Perspective. Anchor Books, New York 1993

Dubner, S. J.: Turbulent Souls: A Catholic Son's Return to his Jewish Family. Avons Books, New York 1999

Baseman, B.: Masada: Pictoral Guide and Souvenir. Palphot, Israel 1980

Cohen, M. R.: Under Crescent & Cross: The Jews in the Middle Ages. Princeton University Press 1994

Collins, L, Lapiere, D.: O Jerusalem! Pocket Books, New York 1973

Richie, A.: Faust's Metropolis: A History of Berlin. Carrol & Graf Publishers, New York 1998

Wolpe, J. W.: Why By Jewish? Henry Holt & Co., New York 1998

Rosenbaum, R.: Explaining Hitler: The Search for the Origins of his Evil. Random House, New York 1998

Steigmann-Gall, R.: The Holy Reich: Nazi Conceptions of Christianity 1919 - 1945. Cambridge University Press 2003

Nahai, G. B.: Moonlight on the Avenue of Faith. Washington Square Press, New York 2000

Lewy, H., Altmann, A., Heinemann, I., ed.: Three Jewish Philosophers. Meridan Books, New York 1960

Beller, S.: Viena and the Jews 1967 - 1938: A Cultural History. Cambridge University Press 1995

Rozenblit, M. L.: The Jews of Vienna 1867 - 1917: Assimilation and identity. State University of New York Press 1983

Kol.: Das Staatliche Jüdische Museum in Prag. Židovské Museum v Praze, 1970

Hayoun, M.: Židovské osvícenství mezi Cordobou a Berlínem. Volvox Globator 1998

Schwarz, K.: Jewish Artists of the 19th and 20th Centuries. Philosophical Library, New York 1949

Jonowsky, O. I., Fagen, M. M.: International Aspects of German Racial Policies. Oxford university Press 1937

Birnbaum, N.: The Bridge. Jewish Post Publications, London 1956

Kaplan, L., ed.: From the Last Extermination: Journal for the History of the Jewish People During the Nazi Regime (nr.3). Central Commitee of Liberated Jews in Bavaria (US zone), München 1946

Kol.: Gates of Prayers: The New Union Prayerbook. Central Conference of American Rabbis, New York 1975

Goldsmith, M.: The Inextinguishable Symphony: A True Story of Music and Love in Nazi Germany. John Willey & Sons, New York 2000

Olivestone, D., ed.: The VCSY Bencher: A Book of Prayer and Song. National Conference of Synagogue Youth, New York 1993

Tamir, A.: A Journey Back: Injustice & Restitution. Northern University Press, Evanston 1997

Levenson, j. D.: Creation and the Persistence of Evil: The Jewish Drama of Divine Omnipotence. Princeton University Press 1994

Wisse, R. R.: The Modern Jewish Canon: A Journey through Language and Culture. The Free Press, New York 2000

Kol.: Juden in Berlin 1671 - 1945: Ein Lesenbuch. Nicolai, Berlin 1988

Bach, H. I.: The German Jew: Synthesis of Judaism and Western Civilization 1730 - 1930. Oxford University Press 1985

Cohen, A.: Talmud pro každého. Sefer, Praha 2006.

Cohen, A.: Talmud pro každého. Sefer, Praha 2006.

Elder, B., Marx, R. J., ed.: Adam Clark Gutman Bar Mitzvah. Congregation Hakafa, Glencoe 2005

Lion, J., Lukas, J.: Das Prager Ghetto. Artia, Praha 1959

Matt, D. C.: The Essential Kabbalah: The Heart of Jewish Mysticism. Harper Collins, San Francisco 1996Wiesel, E.: The Night Trilogy. New York, 1990 

Wiesel, E.: The Night Trilogy. New York, 1990

Wiesel, E.: The Jews of Silence. New York, 1997

Wiesel, E.: Souls on Fire. New York, 1993

Wiesel, E.: The Oath. New York, 1986

Wiesel, E.: A Jew Today. New York, 1979

Wiesel, E.: Legends of our Time. New York, 1982

Wiesel, E.: Legends of our Time. New York, 1982

Wiesel, E.: Night. New York, 1982

Wiesel, E.: A Passover Haggadah. Simon and Schuster. New York, 1993

Graetz, H.: History of the Jews. Philadelphia, 1891 (vol.1,2,4, 5, 6)Eban, A.:My People. New York, 1968

Kriwaczek, P.: Yiddish Civilization. New York, 2005

Slezkine, P.: The Jewish Century. Princeton, 2004

Marcus,J.R.: The Jew in the Medieval World. New York, 1965

Sachar, H.M.:Of Course og Modern Jewish History. New York, 1958

Margolis, M.L.:A History of Jewish People. New York, 1965

Abrahams, I.:Jewish Life in the Middle Ages. New York, 2004

Boyarin, J.:Storm from Paradise. Minneapolis,1992

Finklestein, A.: Perceptions of Jewish History. Berkeley, 1993

Schauss, H.:The Lifetime of a Jew. New York, 1950

Little, L.K.:Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe. New York, 1983

Sachar, A.L.:A History of a Jew. New York, 1950

Husic, I.: A History of Medieval Jewish History. New York, 1966

Dimont, M.I.: The Indestructible Jews. New York, 1971

Shohet, D.M.: The Jewish Court in the Middle Ages. New York, 1931

Vidal-Naquet, P.: The Jews. New York, 1996

Endelmann, T.M.(ed.): Comparing Jewish Societies. Michigan, 1997

Edersheim, A.: Sketches of Jewish Social Life. Peabody, 1994

Sterling, A.: The Jew and Civilization. New York, 1924

Feiner, S.: The Jewish Enlightement. Philadelphia, 2004

Cohen, A.: Talmud pro každého. Praha. Sefer, 2006

Reik, T.: Pegan Rites in Judaism. New York

Lipman, E.J.: Th Mishnah. New York. Schocken Books, 1974

Telushkin, J.: The Book of Jewish Values. New York.Bell Towers, 2000

Finstein, E.: Meditations and Prayers. Encino. Valley Beth Shalom

Kravitz, L. and Olitzky, K.M. (ed.): Pirke Avot - Modern Commentary on Jewish Ethics. New York.UAHC, 1993

Scherman, N. and Zlowitz, M.:Yom Kippur Reader. New York. Mesorah Heritage Foundation, 1992

Goldstein, N.E. and Borowitz, E.: Judaism and Spiritual Ethics. New York.UAHC, 1993

Chapin, R.S.: The Biblical Personality. Northvale. Jason Aronson Inc., 1999

Blech, B.: If Go is Good why is the World so Bad? Deerfield Beach. Simcha Press, 2003

Friedman, R.E.: Who wrote the Bible? New York. Harper and Row, 1989

Konvitz, M. (ed.): Judaism and Human Rights. New York. W.W. Norton, 1972

Steinberg, M.: Basic Judaism. New York. Harcourt, 1942

Chernoff, R.: Aspects of Judaism. New York. Vantage Press, 1975

Hertzeg, A.(ed.): Judaism. New York. Gerge Braziler, 1962

Kol.: The Union Prayer Book for Jewish Worship. New York, 1973

Silvermann, M.: High Holiday Prayer Book. Hartford. PBP, 1966

Schwarz, L.W.: The Menorah Treasury. Philadelphia. The Jewish Publication Society of America, 1964

Holtz, B.W. (ed.): Back to Sources - reading the Classic Jewish Texts. New York. Simon nad Schuster, 2006

Weisman, M.: The Middrash Says. New York. Benei Yakov Publ., 1983

Rosenak, M.: Commandment and Concerns. New York. The Jewish Publication Society, 1987

Freehof, S.B.:Preface to Scriptures. Cincinati. Union of American Jewish Congregation, 1950

Neuser, J.: Understanding Jewish Theology. New York. Ktav, 1973

Biale, D.: Gerschom Scholem. Kabbalah and Counter-History. Cambridge. Harvard University Press, 1982

Pliskin, Z.: Growth Through Thorah. Jerusalem. AISH Hathora Publ., 1988

Hirsch, S.R.: The Pentateuch. Gateshead. Judaica Press, 1989

Sarna, N.M.: Exploring Exodus. New York. Schocken Books, 1996

Obermann, J.: The Fathers According to Rabbi Nathan. New Haven. Yale University Press, 1983

Kaplan, A.: If You Were God. New York. Nesy, 1983

Meyer, T.: Powers of the Soul. Jerusalem. LPPL, 2000

Kaplan, A.: Jewish Meditation. New York. Schocken Books, 1985

Hertz, J.H.: Sayings of the Fathers. New York. Behrman House, 1945

Kol.: Introduction to Judaism - A Sourcebook. New York.UAHC, 1999

Kol.: A College Bible. New York. Appleton, 1938

Feldman, A.J.: A Companion to the Bible. New York. Behrman House, 1950

Wilson, A.: World Scripture. St. Paul. Paragon House, 1995

Bamberger, D.: Judaism and Worlds Religions. New York. Behrman House, 1987

Kaplan, B.: The Jew and his Family. Louisiana University State Press, 1967

Penner, S.: The Four Dimensions of Paradise. Cyrrus Press, 1993

Carmody, J. ed.: Exploring the Jewish Bible. Prentice Hall, 1988

Wigoder, G.: Jewish Art and Civization. New York. Walker and Company, 1972

Frankel, E. ed.: The Jewish Spirit - Celebration in Stories and Art. New York. Stewart, Tabori and Chang, 1997

Matthew, D.: Atlas of Medieval Europe. New York. Facts on File, 1992

Narkiss, B.: Picture History of Jewish Civilization. Chartwell, 1978

Drucker, M.: Jewish Holidays. Boston. Little, Brown and Company, 1994

Kol.: Megillath Esther. The Jewish Educational Workshop, 1992

Bermant, Ch.: The Walled Garden - the Saga of Jewish Family Life and Tradition.New York, Mac Millan, 1975

Fitch, M.: One God - The Ways We Worhip Him. New York, Lothrop, Lel and Shepard Press Co., 1954

Kranc, M.: The Hasidic Masters Guide to Management. Devora Publishing, 2004

Adler, R.: Engendering Judaism. Boston. Beacon Press, 1999

Pearl, Ch.: The Medieval Jewish Mind. Bridgeport. Hartmore House, 1972

Baron, S.W. and Blau, J.L.: Judaism - Postbiblical and Talmudic Period. New York. The Liberal Arts Press, 1954

Niditch, S.: War in the Hebrew Bible. Oxford University Press, 1993

Dresner, S. ed.: The Jewish Dietary Laws. New York, 1982

Soloveitchik, J.B.: The Lonely Man of Faith

Buber, M.: Tales of Hassidim. New York. Schocken Books, 1996

Kaniel, M.: The Art World Religious Judaism. Poole.Blanfor, 1979

Katsof, I.: How to Get Your Prayers Answered. Hollywood. Frederick Fell, 2000

Klagsbrun, F.: Jewish Days: A Book of Jewish Culture Around the Year. Harper Collins, 1996

Bronstein, H.: A Passover Haggdah. New York. Penquin Books, 1975

Waskow, A.: Seasons of Our Joy: Modern Guide to the Jewish Holidays. Boston. Beacon Press, 1990

Apisdorf, S.: Rosh Hashanah Yom Kippur Survival Kit. Levitan Press, 1992

Homolka, W. and Friedlander H.: The Gate to Perfection. Bergham Books, 1994

Luzzatto, M.Ch.: The Past of the Just. New York. Felheim, 1990

Lamm, M.: The Jewish Way in Death and Mourning. New York. Jonatan David, 1969

Heschel, A.J.: The Sabbath. New York. Farrar, Strus and Giroux, 1975

Gordis, D.: God was not in the Fire. New Yoek, Scribner, 1995

Wolfson, R.: The Art of Jewish Living. New York, 1988

Loebestein, Y. ed.: Days of Destiny: The Jewish Year under a Chassidic Microscope. New York, Sichos, 1998

Shulman, A.: Lifelines. New York. Philipp Feldheim, 1988

Hoffman, E.: Despite All Odds: The StorY of Lubavitch. New York. Simona and Schuster, 1991

Lubavitcher, R. and Schneerson, M.M.: Likutei Sichos. New York, 1987

Pliskin, Z.: Gateway to Happiness. Jerusalem AISH Hathora Publ., 1983

Scherman, N. and Zlowitz, M. ed.: Rosh Hashanah. New York. Mesorah Publication, 1983

Scherman, N. and Zlowitz, M. ed.: Sefer Korban Reshit. New York. Samet, 2000

Scherman, N. and Zlowitz, M. ed.: Sefer Cvi Te-Cadik. New York. Samet, 1999

Scherman, N. and Zlowitz, M. ed.: Sidur Tfilat Kol Pe. Jerusalem. E Shkol. 1980

Scherman, N. and Zlowitz, M. ed.: Sefer Tikunej Hazohar. Jerusalem. Yeshivat Kol Yehuda. 1990

Birnbaum, P.: High Holiday Prayer Book. New York. Hebrew Publishing Co., 1979

Birnbaum, P.: The Large Prayer Book. New York. Hebrew Publishing Co., 1975

Kaplan, A. ed.: The Living Thorah. New York. Maznaim, 1981

Harris, L.: Holydays - The World of Hassidic Family. New York. McMillan, 1987

Munk, M.L.: The Wisdom in the Hebrew Alphabet. New York. Mesorah Publication, 2005

Goodman, M. ed.: The Oxford Handbook of Jewish Studies, 2005

Hoffman, J.: In the Beginning: Short History of the Hebrew Language. New York University Press, 2004

Eisenberg, G.A.: Modern Jewish Life in Literature. New York. United Synagogue Commission, 1952

Nochlin, L. and Garb, T.: The Jew in the Text. New York. Thames and Hudson, 1995

Howe, I. And Wise,R.R.: The Penguine of Modern Yiddish Verse. New York. Viking, 1987

Roback, A.A.: The Story of Yiddish Literature. New York. Yiddish Scientific Institute, 1940

Waxman, M.: A History of Jewish Literature. New York. Bloch, 1938 (vol. 1,2,3,4)

Ansky, S.: The Dybbuk. Los Angeles. Nash, 1974

Oesterley, W.O.E. and Box, G.H.: A Short Survey of the Literature of Rabbinical and Medieval Judaism. New York, McMillan, 1920

Hertzberg, A.: Jews: The Essence and Character of the People. San Francisco. Harper, 1998

Singer, I.B.: A Friend of Kafka and Other Stories. New York.Farrar, Straus and Giroux, 1979

Garber, Z. ed.: Accademic Approaches to Teachning Jewish Studies. New York, University Press of America, 2000

Kittel, B.P.: Biblical Hebrew : A Text and Workbook . Yale University Press, 1989

Kol.: Ahava. London. Limud, 2000

Berger, S. and Pomerange A.: Speaking Jewish - Jewish Speak: Multilungalism in Western Ashkenazic Culture. Leuven. Peeters, 2003

Singer, I.B.: The Power of Light: Eight Stories for Hanukkah. New York.Farrar, Straus and Giroux, 1990

Aleichem, S.: Tevyes Daughters. New York. Crown Publishers, 1949

Armstrong, K.: A History of God. New York. A. Knopf, 1994

Iggers, W.A. ed.: The Jews of Bohemia and Moravia. Detroit. Wayne State University, 1992

Kol.: The Jews of Czechoslovakia. New York, 1971 (vol. 1,2)

Muneles, O.: Bibliographical Survey of Jewish Prague. Praha. Orbis, 1952

Kol.: Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews . New York, 1987

Kol.: Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews . New York, 1990

Berend, I.T.: Decades of Crisis: Central and Eastern Europe before World War II. University of California, 2001

Sachar, H.M.: Dreamland: Europeans and Jews in the Aftermath of the Great War. New York. Vantage Books, 2003

Mendelsohn, E.: The Jews sof East Central Europe: Between the World Wars. Indiana University Press, 1987

Moore, D.D. ed.: East European Jews in two Worlds. Neothwestern University Press, 1990

Frojimovics, K. and Komoroczy, G.: Jewish Budapest: Monuments, Rites, History. Budapest, CEU Press, 1999

Kol.: Magyarorszagi Zsinagogak. Budapest, 1989

Dvora, D. and Hacohen, M.: One People: The Story of Eastern Jews. New York. Adama Books, 1986

Vital, D.: A People Apart: Jews in Eurpe 1789-1939. Oxford University Press, 1999

Benbassa, E.: The Jews of France: A History from Antiquity to the Present. Princeton University Press, 1999

Dawidowicz, L.S. ed.: The Golden Tradition: Jewish Life and Thoughts in Eastern Europe

Roseman, K.: The Cardinal´s Snuffbox. New York. Union of American Jewish Congregations, 1982 

Mirovská, I.: Den pěti světel. Praha. Votobia, 1998

Zierer, O.: Judentum. Kiesel verlag, 1983

Bor, J.: Theresienstädter Requiem. Berlin, Buchverlag der Morgen

Littel, F.: The German Church Struggleand the Holocaust. Detroit. Wayne State University, 1974

Kol.: Jesaia. Biblia Hebraica Stuttgartensia, 1968

Buber, M.: Drei Reden über das Judentum. Frankfurt am Main, 1910

Mannheimer, M.: Spätes Tagebuch: Theresienstadt-Auschwitz-Warschau-Dachau. Zürich. Pendo, 2000

Häusler, W.: Das galizische Judentum in der Habsburger Monarchie. Wien. GVP, 1979

Herman, J.: Das Staatliche Jüdische Museum in Prag. Praha, 1963 

Herman, J.: Das Staatliche Jüdische Museum in Prag. Praha, 1963 

Gross, F.: Die Erlösung des Judentums.Leipzig & Wien. Frohe Zukunft Verlag, 1932

Karski, J.: Einer gegen den Holocaust: Als Kurier in geheimer Mission. Bleicher verlag, 1997

Robertson, R. ed.: The German-Jewish Dialogue: An Anthology of Literary Texts 1749-1993. Oxford University Press, 1999

Meyer, M.M. ed.: The German-Jewish History in Modern Times: Volume 1 - Tradition and Enlightment. Columbia University Press, 1996

Ragins, S.: Jewish Responses to Anti-Semitism in Germany 1870-1871. Cincinatti. Hebrew Union College Press, 1997

Magnus, M.M.: Jewish Emancipation in a German City: Cologne 1799-1891. Stanford University Press California, 1997

Fulbrook, M.: The Divided Nation: A History od Germany 1918-1990. Oxford University Press, 1992

Kauders, A.: German Politics and the Jews: Düsseldorf and Nurenberg 1910-1933. Oxford. Clarendon Press, 1996

Friedlander. S.: Nazi Germany and the Jews: vol.1 The Years of Prosecution 1933-1939. Haprer Perrenial, 1998

Elon, A.: Thre Pity of It All: History of Jews in Germany. New York. Henry Holt & Co., 2002

Ozment, S.: Flesh and Spirit: Private Life in Early Germany. Viking, 1999

Kol.: Walking through Time in Weimar. Hatje Verlag, 1999

Gay, P.: Freud, Jews and other Germans: Masters and Victims in Modernist Culture. Oxford University Press, 1979

Weiner, M.: Jewish Roots in Poland. New York. YIVO, 1997

Dobroczyski, L.: Image before my Eyes: Photographic History of Jewish Life in Poland 1864-1939. Schocken Books, 1917

Pogonowski, I.I.C.: Jews in Poland. New York. Hippocrene Book, 1990

Eliach, Y.: There Once was a World: A 900- Year Chronicle of the Shtetl of Eishyshok. New York. Little, Brown & Co., 1998

Appleman-Jurman. A.: Alicia: My Story. Bantam Books, 1988

Pomiane de, E.: The Jews of Poland: Recollections and Recipes. California. Phiolia Press, 1985

Hoffman, E.: Shtetl: The Lipe and Death of a Small Town and the World of Polish Jews. California. Houghton Mifflin & Co., 1997

Zborowski, M. & Herzog, M.: Life is with People: The Culture of the Shtetl. New York. Schocken Books, 1967

Hilberg, R.. The Warsaw Diary of Adam Czerniakow: Prelude to Doom. Chicago. Ivan R. Dee, 1999

Oshry, E.: The Annihilitation of Lithuanian Jewry. New York. The Iudaica Press, 1995

Lown, B.: Memories of my Life: A Personal History of A Lithuanian Shtetl. Panglos Press, 1996

Shapiro, C.: Once upon in a Shtetl. New York. Mesorah Publications, 1996

Heller, C.H.: On the Edge of Destruction: Jews in Poland between the Two World Wars. New York. Columbia University Press, 1979

Zamoyska-Panek: Have You Forgotten? Memoir of Poland. new York. Doubleday, 1989

Krakowski, A.: Counterfeit Lifes. New York. CIS Publishers, 1996

Fishman, J.A.: Studies on Polish Jewry 1919-1939. New York. YIVO Institute, 1974

Kol.: The Stroop Report: The Jewish Quarterof Warsaw Is NoMore. New York. Pantheon Books, 1979

Nowak, J.: Courier from Warsaw. Detroit. Wayne State University, 1982

Cygielman, S.A.: Jewish Autonomy in Poland and Lithuania until 1648. Jerusalem, 1997

Ascherson, N.: The Strugles for Poland. New York. Random House, 1987

Kol.: The Old Synagogue at Cracows Kazimierz. Cracow, 2005

Fishman, D.E.: Embers Plucked from the Fire: The Rescue of Jewish Cultural Treasures in Vilna.New York. YIVO Institute, 1996

Kasnett, Y.: The World that Was: Section I Lithuania the Living Memorial, 1997

Dobroszycki, L. ed.: The Chronicle of Lodz Ghetto 1941-1944. Yale University Press, 1984

Grosman, L.: The Shop on Main Street. New York, 1970

Emmert, F.: Holocaust. Brno. Computer Press, 2006

Wigoder, G.: Encyclopedic Dictionary of Judaica. New York. Leon Amiel, 1974

Nina & Beno Melchet - Salpeter Judaica Library

Knihovna Centra judaistických studií
Kurta a Ursuly Schubertových FF UP Olomouc
Třída Svobody 26
772 00 Olomouc

Výpůjční doba:

otevřeno po dohodě s kontaktní osobou

Kontakt:

Miroslav Dyrčík ( dyrcik.miroslav(at)gmail.com)

Pro studenty a veřejnost jsou výpůjčky knížek pouze prezenční. V knihovně je možno pořídit xerokopie vybraných částí knih.  

Knihovna Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP Olomouc:

Pro Židy byla kniha jako člověk.
(Solomon Schechter, rabínský učenec)


Dějiny a charakteristika knižních fondů Knihovny CJS

 Židovská tradice vždy chovala ke slovu a knihám vysokou úctu. Opotřebované a věkem poškozené posvátné texty jsou po staletí ukládány do speciálních prostorů, tzv. genizot, aby byly uchráněny od znesvěcení. Odtud jsou později vyzvednuty a pietně pohřbeny ve zvláštní části židovských hřbitovů. Židé věří, že obsah knih odchází vzhůru do nebe stejně jako lidská duše. Přáním pracovníků olomoucké judaistiky je, aby se její knihovna nestala pouhou genizou, ale aby sloužila jako živá instituce všem, kteří mají zájem o studium a poznávání židovské historie, kultury a náboženství.
Dějiny Knihovny Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP Olomouc jsou sice prozatím krátké, avšak s odstupem dvou let její existence lze konstatovat že ne bezvýznamné. Z původně příruční knihovny Kabinetu judaistiky, jenž vznikl již v roce 2004, se díky sponzorským darům rozrostla knižní sbírka natolik, že dnes představuje prozatím malou, ale obsahově hodnotnou odbornou knihovnu tematicky vymezenou širokým spektrem judaistických studií. Relativní výjimečnost knižního fondu, kterým judaistická knihovna disponuje a který představují především zahraniční publikace (množství titulů není v žádné z domácích on-line knihoven, ba ani v knihovně Židovského muzea v Praze), zvyšuje její celkovou hodnotu a řadí ji mezi ostatní specializované odborné knihovny u nás.
V roce 2007 věnoval pan Daniel Melchet, potomek Beno Salpetera, který strávil své dětství v Olomouci, kabinetu judaistiky sponzorský dar ve výši 35 tisíc USD, z něhož byly financovány i první knihovní akvizice, jež se staly základem nově založené Knihovny Niny a Bena Melchet – Salpeterových. Ta byla v květnu 2008 slavnostně otevřena za přítomnosti velvyslance státu Izrael v ČR Yaacova Levyho. Základní fond Knihovny Centra judaistických studií, který je nadále doplňován novými přírůstky, tak nese jména rodičů jejího fundátora.
Součástí Knihovny Niny a Bena Melchet – Salpeterových je rovněž pravidelně rozšiřovaná dlouhodobá výpůjčka několika set judaik zejména v anglickém jazyce. Touto výpůjčkou podpořilo olomouckou judaistiku sdružení Respekt a Tolerance v čele s panem Luďkem Štiplem, které se zabývá dokumentací historie bývalých židovských komunit v Mohelnici, Lošticích a v Úsově. Sbírku tvoří knihy z knihovny sdružení Respekt a Tolerance s názvem Dr. Stanton Canter Library. Stanton Canter je jedním ze zakladatelů, spolupracovníků a mecenášů sdružení, který pravidelně obstarává nové tituly, jež mohou využívat pracovníci a studenti CJS. Tento fond, přestože není v majetku Centra judaistických studií, je prostřednictvím katalogu, signatur a přírůstkových čísel organickou součástí Knihovny CJS. Knihy mají vedle obligatorních katalogizačních údajů knihovny své vlastní registrační číslo, u něhož je uvedeno i jméno některé z obětí šoa někdejších židovských obyvatel Mohelnice, Loštic a Úsova, jíž je kniha dedikována in memoriam.
Vedle občasných nově nakupovaných knižních přírůstků je nutné zmínit rovněž dar Jüdisches Museum, St. Pölten, které věnovalo Knihovně CJS kompletní řadu Encyklopaedia Judaica. Dohromady Knihovna Niny a Bena Melchet Salpeterových obsahuje nyní necelých 1300 svazků.
V říjnu 2008 bylo kabinetu slavnostně propůjčeno jméno zakladatele vídeňské judaistiky prof. Kurta Schuberta a jeho manželky Ursuly Schubertové. Byl to právě profesor Schubert, který podporoval vznik Kabinetu judaistiky FF UP Olomouc a který s kabinetem rovněž úzce spolupracoval. Ursula Schubertová, kunsthistorička vídeňské uni­verzity, se zabývala především uměleckými památkami raného křesťanství a helénského judaismu. Oba manžele tak spojoval obdobný vědecký zájem. Další významnou část knižního fondu Knihovny CJS tvoří odkaz soukromé knihovny zesnulého prof. Schuberta čítající přes 800 svazků zejména německojazyčné literatury. Schubertova sbírka tvoří v rámci judaistické knihovny samostatnou část s vlastním dělením a signaturami ve snaze zachovat ji jako unikátní celek, jenž umožňuje nahlédnout do vědeckého zázemí jedinečného badatele. Vedle slovníků a encyklopedií obsahuje kromě četných judaik také studie věnující se ranému křesťanství a byzantskému umění, mezi nimiž nechybí ani práce manželů Schubertových. Patronkou Schubertova knižního fondu je jednak jeho dcera Eva Schubertová, která se zúčastnila rovněž slavnostního přejmenování kabinetu judaistiky, jednak jeho žačka a interní lektorka Centra judaistických studií Louise Hechtová.
V současnosti má knihovna přislíbenu další objemnou knižní donaci od pana Chaima Franka z Dokumentations-Archiv für Jüdische Kultur und Geschichte v Mnichově. Jedná se o 220 kartónových krabic, obsahujících početná judaika, studie zabývající se současnými dějinami a větší množství periodik. Dar měl být slavnostně předán již v průběhu roku 2009, avšak dlouho trvající stěhování CJS do nových prostorů na Třídě Svobody tomu doposud bránilo.

Aktivity a služby Knihovny CJS

Pro fungování a provoz Knihovny CJS jsou v současnosti zásadní dva momenty. Jednak přestěhování Centra judaistických studií do bývalé budovy Přírodovědecké fakulty FF UP Olomouc na Třídě Svobody 26, kde knihovna v prvním patře získala reprezentativní prostory odpovídající její velikosti i poslání. Jednak pořízení katalogizačního modulu knih, map a hudebnin knihovního systému Clavius s licencí do 10 000 svazků, jenž od roku 1998 úspěšně vyvíjí firma LANius s.r.o. Tento moderní integrovaný systém umožňuje vytvořit elektronický seznam titulů a svazků, který eviduje základní údaje o knize podle mezinárodních pravidel (ISBD). V současnosti je z více než 2000 knih (tj. z 800 knih Schubertovy sbírky a 1300 svazků Melchetovy knihovny) zkatalogizováno zhruba 10 % knižního fondu, tento počet má i svoje přírůstková čísla a signatury. Do konce roku 2010 je plánováno dokončení základní evidence a katalogizace Knihovny CJS. Tím se knihovna zařadí do sítě institucí využívajících knihovní systém Clavius, což jí umožní například zveřejnění katalogu na webových stránkách či postupné sdílení informací s ostatními knihovnami, včetně Národní knihovny v Praze.
Knihy jsou rozděleny podle klasifikačního schématu, který se snaží reflektovat potřeby vyučujících a studentů a jenž je přizpůsoben rovněž organizaci studia podle pěti základních modulů: dějiny Židů, dějiny židovského myšlení, židovská kultura a literatura, Židé na Moravě a praktická výuka jazyků. Prozatím bylo stanoveno třináct tematických okruhů studia judaistiky: biblistika, teologie, kultus, filozofie, jazyky, literatura, dějiny Židů, dějiny antisemitismu a holocaust, Izrael a sionismus, umění, židovsko-křesťanské vztahy, islám a příručky.
Jedním z úkolů, které si Centrum judaistických studií klade, je i kulturně-osvětová činnost, k níž patří zpřístupnění judaistické knihovny nejen studentům a odborné veřejnosti, ale rovněž členům olomoucké židovské obce a všem zájemcům o židovskou problematiku. Knihovna tak může být do značné míry středem judaistického bádání v rámci regionu. Zde se budou konat také kulturní a vzdělávací akce spojené s judaistickými tématy určené širší veřejnosti. Kromě pravidelných přednášek externích odborníků je na letní semestr 2010 například plánován cyklus autorských čtení, v němž zazní texty spisovatelů, kteří nějakým způsobem reflektují a tematizují ve svých knihách židovství (Radka Denemarková, Kateřina Sidonová, Pavel Brycz, Roman Erös).
Knihovna Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových bude zájemcům přístupná každé úterý a středu v čase 9:00 - 11:30 a ve čtvrtek v čase 14:00 – 16:00. Distanční výpůjčky jsou umožněny pouze pro pracovníky Centra judaistických studií do jejich pracoven na dobu nutnou k využití díla pro odbornou a lektorskou práci nebo jako trvalou výpůjčku do příruční knihovny příslušného pedagoga. Pro studenty a veřejnost jsou výpůjčky knížek pouze prezenční. V knihovně je možno pořídit xerokopie vybraných částí knih.

Za knihovnický tým

Mgr. Daniel Soukup

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)