Přijímací řízení

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně studia, přihlášek či přijímacího řízení nebo i obecných dotazů nás kontaktujete na emailu.

Bakalářské studium

Ke studiu tříletého bakalářského studijního programu Judaistika. Židovská a izraelská studia (prezenčně, v kombinaci dvou studijních programů ve variantně maior či minor) se mohou hlásit všichni absolventi středních škol se zájmem o interdisciplinární studium. Je možná kombinace s libovolným oborem na UP (pokud to umožňuje i druhý vybraný obor). Obzvláště vhodná je kombinace s historií, lingvistikou nebo filosofií. Přijímací řízení je vedeno formou vlastního testu studijních předpokladů FF UP (nejedná se o Scio-test) a ústního pohovoru, který se zaměřuje na motivaci ke studiu.

Elektronickou verzi testů je možné najít na webu FF UP

Magisterské studium

Ke studiu dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Judaistika. Dějiny a kultura Židů (prezenčně jako samostatný studijní program nebo v kombinaci dvou studijních programů ve variantně maior či minor) se mohou hlásit všichni absolventi bakalářských studijních programů humanitních věd: historie, filosofie, religionistika, gender studies, sociologie,politologie, a oborů příbuzných, mající zájem o problematiku židovských studií a blízkovýchodního regionu. Součástí přijímacího řízení je ústní pohovor zaměřený jednak na motivaci uchazeče ke studiu, jednak na dosavadní/budoucí odborné zaměření studenta. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

Pro další obecné informace k přijímacímu řízení naštivte fakultní stránky ZDE