Profil absolventa

Profil absolventa tříletého bakalářského studijního programu "Judaistika. Židovská a izraelská studia"

Absolvent tříletého bakalářského studijního programu Judaistika. Židovská a izraelská studia bude schopen číst a interpretovat texty biblické i moderní hebrejštiny, jidiš/arabštiny (včetně archivních materiálů, starých hebrejských textů a židovských náhrobků), a kromě specifických jazykových kompetencí kde se od svých konkurentů na trhu práce bude lišit zejména schopností fundovaného vhledu do problematiky židovských a izraelských studií a obecně znalostí problematiky mezikulturní komunikace v historické perspektivě. Absolvent má možnost pokračovat ve svém studiu v magisterském programu Judaistika. Dějiny a kultura Židů a díky multidisciplinárnímu přístupu je absolvent rovněž připraven i pro navazující magisterské studium v příbuzných studijních programech. Obsah i organizační formy studia jsou koncipovány tak, aby studium bylo kompatibilní i s programy zahraničních univerzit. 

 

Absolvent bakalářského studia získá obecně kulturní a historický přehled o dějinách a kultuře Židů v českých zemích i v zahraničí, základní interdisciplinární přehled v židovských a izraelských studiích, náboženské historii a židovském myšlení a metodologických přístupech judaistiky. Osvojí si moderní hebrejštinu na komunikační úrovni, základy jidiš/arabštiny a biblické hebrejštiny. Dále bude schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci své specializace, ať už se jedná o projev ústní (přednášky, diskuse, kritická argumentace), či písemný (odborné texty, články a referáty, odborné zpracování témat historických i současných) atd. Absolvent bude plně vybaven k pokračování ve studiu programů judaistika, židovská a izraelská studia a příbuzných studijních programů v magisterském stupni na domácích i zahraničních univerzitách. 

Profil absolventa dvouletého navazujícího magisterského studijního programu "Judaistika. Dějiny a kultura Židů"

Absolvent dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Judaistika. Dějiny a kultura Židů bude mít přehled o základních kulturních, politických, sociologických, náboženských a historických tématech židovských studií u nás i ve světě a na základě získaných vědomostí se bude k problematice židovských studií schopen vyjadřovat a reagovat na ně v rámci akademické obce i veřejně. 

 

Absolvent magisterského stupně studia si osvojí metodiku vědeckého myšlení v základních disciplínách judaistiky, které jsou definovány jako klasické humanitní oblasti vzdělávání: historické vědy, sociologie a teologie, filologie a vědy o umění. V těchto oblastech je student obeznámen se základní odbornou literaturou, získá přehled o objektu, terminologii, metodologii, dějinách a metodologických proudech, směrech a školách svých kmenových vědeckých disciplín a měl by být schopen definovat svůj vlastní vědecký přístup uvnitř této škály, být schopen samostatné tvůrčí a vědecké činnosti v rámci zvolené specializace, ať se už jedná o projev ústní (přednášky, diskuse, kritická argumentace), či písemný (recenze, články a referáty, odborné zpracování historických písemností, základní výzkum, vědecká studie apod.). 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)