Publikace

Nejvýznamnější publikace

Cahová, Ivana; Gilk, Erik (Eds.): Tobě zahynouti nedám. Česká časopisecká šoa povídka 1945-1989. (Czech Magazine Shoa Short Story 1945-1989) Praha: Akropolis. ISBN 978-80-7470-158-0

Drexlerová Alžběta: Jákob a Ezau na cestě ke smíření. Dějiny židovsko-křesťanských vztahů. Judaica olomucensia, sv 2., Univerzita Palackého Olomouc 2009, 182 s. ISBN 978-80-244-2335-7.

Visi, Tamas; Doležalová Lucie (Eds): Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts.  Frankfurt a. M. etc.: Peter Lang, 2011.    

Drexlerová, Alžběta; Krappmann Marie; Visi Tamas: Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk (Olomouc: Palacky University Press, 2013) [together with Marie Krappmann and Alžběta Drexlerová]

Tamás Visi: Words of Power: Studies in Rabbinical Authority and Literature, Judaica Olomucensia VI (Olomouc: Palacky University Press, 2015)