Kulturně osvětová činnost

Centrum zapojuje své studenty do vědeckých a výzkumných projektů a podporuje i badatelskou činnost doktorandů různých kateder FF zaměřující se na židovská studia.

V roce 2006 zahájilo Centrum vydávání publikační řady Judaica Olomucensia (od roku 2013 odborný recenzovaný časopis), kromě toho usiluje i o získávání dalších finančních prostředků na publikaci (nejen) studentských prací.

V rámci kulturně osvětových a výzkumných aktivit CJS navázalo kontakty s různými pracovišti v republice (Židovská obec Olomouc, Židovská obec Brno, Židovské muzeum v Praze, Muzeum Kroměřížska, Muzeum Mohelnicka, občanské sdružení Respekt a tolerance atd.) Kromě vlastních činností (organizování cyklu judaistických přednášek pro veřejnost, konferencí a workshopů)

 

Centrum participuje na kulturních a vzdělávacích akcích spojených s judaistickými tématy:

- diskusní večery v rámci festivalu Jeden svět (2011)

- spolupráce studentů CJS na projektu We Are One (2011-2012)

- výstava Byl jednou jeden svět – významné židovské osobnosti Moravy (2011)

- výstava Olomoucká rodina Aschkenesova (2012)

- cyklus judaistických přednášek pro Universitu třetího věku (2006)

- cyklus judaistických přednášek pro Zemské muzeum v Brně (2007)

- přednášky v rámci festivalu Dny židovské kultury Olomouc 2011 (4.-10.10. 2011)

- příprava a realizace filmové sekce festivalu Dny židovské kultury Olomouc 2012 (16.-25.10. 2012)

- autorská čtení (Irena Dousková, Hana Frejková, Erika Bezdíčková, David Hrbek)

- na podzim 2012 CJS přichystalo festival izraelských dokumentárních filmů