ESF - inovace judaistiky

Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií

Registrační číslo: CZ 1.07/2.2.00/15.0300

Hlavním cílem projektu je inovace akreditovaného studijního programu Judaistka, která povede k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Specifickým cílem je otevření oboru Judaistka širší akademické veřejnosti. Plánovaný projekt navrhuje soubor inovačních aktivit, které vytvoří nové judaistické kurzy (včetně studijních opor), či přetvoří již existující kurzy tak, aby oslovily co nejširší okruh zájemců za hranicemi úzce specializovaného oboru, tedy studenty UP, studenty jiných VŠ v ČR a akademické pracovníky a studenty doktorandských studií FF a UP. Inovační aktivity tohoto projektu povedou k akceleraci mezioborových studií a k etablování "Centra judaistických studií FF UP" coby podstatného kulturně-politického/osvětového činitele, který bude zajišťovat edukaci judaistických témat pro odběratele různé odborné úrovně a různého zaměření. Etablování bazálního vzdělanostního základu v otázkách judaismu se stane účinným nástrojem pro potírání projevů antisemitismu.

Kompletní projekt
Kompletní projekt

Projekt

Katalogy a brožury

Propagační a informační materïály vzniklé pro potřeby realizace projektu ESF

Pro zobrazení kompletní brožury klikněte na titulní stranu

Pro zobrazení kompletní brožury klikněte na titulní stranu

Výsledky klíčových aktitvit

Klíčové aktivity - cíle a výstupy

Průběh projektu a plnění cílů v jednotlivých KA
(kompletní výsledky klíčových aktivity ke stažení ve formatu zip pod jednotlivými odkazy)

Kličová aktivita 1

Klíčová aktivita 2

Klíčová aktivita 3

Klíčová aktivita 4


Dílčí zpráva o plnění 1

Dílčí zpráva o plnění 2

Dílčí zpráva o plnění 3

Mapa judaistických institucí

CJS si vytvořilo v rámci České republiky fungující síť institucí, se kterými pravidelně kooperuje. Z předchozího dotazníkového průzkumu a také z praxe se ukazuje prozatím jako nejefektivnější forma spolupráce vzájemné sdílení přednášek, popř. výukových kurzů. Také pořádání společných akcí, besed a výstav se jeví jako vhodný způsob, jak propojit aktivity jednotlivých organizací, které se v nejrůznější odborné i popularizační míře věnují výzkumu v oblasti Jewish Studies. Do budoucna (stejně jako v předchozím období) kabinet judaistiky plánuje jednak vytváření společných výzkumných projektů, jednak prohlubování spolupráce s domácími a především zahraničními institucemi (např. přípravou učebních materiálů pro studium judaistiky). Mapování sítě evropských a mimoevropských organizací je dalším krokem, který se olomoucká judaistika klade za cíl a na kterém již také pracuje Doposud jsme navázali užší kontakty s Univerzitou ve Vídni (přednášky Wolfganga Wieshaidera) a s CEU v Budapešti (přednáškový cyklus Michaela L. Millera o dějinách Židů na Moravě).

Kurikula a vzory

Organizační struktura

Seznam členů řešitelského týmu:

Prof. Ingeborg Fialová Fürst – hlavní řešitelka
Mgr. Jakub Rališ - koordinátor
Mgr. Daniel Soukup – manažer KA2
Mgr. Alžběta Drexlerová
Mgr. Eva Kalousová
PhDr. Lenka Uličná

Seznam členů týmu externistů – autorů kurikul (tým bude v průběhu projektu nadále rozšiřován o sppolupraovníky z partnerských institucí v rámci ČR i ze zahraničí):

Louise Hecht, M.A., PhD.
Mgr. Marie Crhová, PhD.
Mgr. Marie Krappmann, PhD.
Mgr. Ivana Bednaříková Procházková
Mgr. Hynek Melichar
Mgr. Delana Mikolášková

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)