PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.43

Odborný asistent

KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uličná L., Crhová M., Kalousová E., Soukup D., Hecht L., Visi T., Nowak DJ. 6th International Students Workshop Central European Jewish Studies: The student voice. 2016.
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Uličná L. Kenaanský jazyk: Čeština, či židovská západní slovanština? In Lipowski J., Żygadło-Czopnik D. (Eds.) Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. 2009.
Uličná L. Alttschechische Glossen in den hebräischen Schriften des Mittelalters. In Bock B. (Eds.) Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena. 2010.
Uličná L. Zur Sprache der tschechoslowakischen Juden: Über die Bücher von H. J. Tauber. In ., . (Eds.) Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz. 2011.
Uličná L. Towards the Everyday Life of Jews and Christians as Presented in the so-called Kenaanic Glosses. Juden in der mittelalterlichen Stadt: der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts. 2015.
Uličná L. Heinz Jakob Tauber a moravská němčina. In Pálka P. (Eds.) Židé a Morava XVII. 2011.
Uličná L. Zur Frage der Flexion von Adverbien im Tschechischen. In Lachout M. (Eds.) Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft, Ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28. Mai 2011. 2013.
Uličná L. Genizy venkovských synagog. In Lhoták J. (Eds.) Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Uličná L. Čeština a semitské jazyky. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 2013.
Uličný O., Uličná L. Příslovce. Studie k moderní mluvnici češtiny. 6, Úvahy o české morfologii. 2013.
Uličná L. Amulets Found in Bohemian Genizot – A First Approach. In Denz R., Rudolf G. (Eds.) Genisa-Blätter III. 2020.
Uličná L. Moravian Children of Zion and Their Language Struggle. Reframing Jewish Life: Moravian Jewry in the Modern Period. 2020.
ČLÁNEK
Uličná L. Židovská migrace na Moravě. Maskil. 2012.
Uličná L. Modern Genizot: "Sacred trash" reconsidered. Muzeologia a Kulturne Dedicstvo-Museology and Cultural Heritage. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Uličná L. Judeo-Czech. 2014.
Uličná L. Czech Language and Jews. 2013.
VÝSTAVA
Uličná L., Stárková M., Dyrčík M., Soukup D. We Are One. 2012.
Procházková I., Uličná L. We are one. 2012.
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Uličný O., Uličná L. Asymetrický dualismus jazykových prostředků a struktura pádových NP (hebrejština vs. čeština). webová stránka ÚČJTK FF UK v Praze, Žďárek. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.