PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.37

Odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Cahová I., Crhová M., Soukup D., Visi T., Uličná L., Kalousová E., Turanská J., Svobodníková N., Chalupný V. 10. meziinstitucionální studentský workshop Judaismus a židovská studia v moderním světě: Hlas studentů. 2021. (KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ)
ČLÁNEK
Uličná L. Modern Genizot: "Sacred trash" reconsidered. Muzeologia a Kulturne Dedicstvo-Museology and Cultural Heritage. 2019.
Uličná L. Židovská migrace na Moravě. Maskil. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Uličná L. Genizy venkovských synagog. In Lhoták J. (Eds.) Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. 2020.
Uličná L. Towards the Everyday Life of Jews and Christians as Presented in the so-called Kenaanic Glosses. Juden in der mittelalterlichen Stadt: der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts. 2015.
Uličná L. Zur Frage der Flexion von Adverbien im Tschechischen. In Lachout M. (Eds.) Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft, Ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28. Mai 2011. 2013.
Uličná L. Heinz Jakob Tauber a moravská němčina. In Pálka P. (Eds.) Židé a Morava XVII. 2011.
Uličná L. Zur Sprache der tschechoslowakischen Juden: Über die Bücher von H. J. Tauber. In ., . (Eds.) Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz. 2011.
Uličná L. Alttschechische Glossen in den hebräischen Schriften des Mittelalters. In Bock B. (Eds.) Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena. 2010.
Uličná L. Kenaanský jazyk: Čeština, či židovská západní slovanština? In Lipowski J., Żygadło-Czopnik D. (Eds.) Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. 2009.
KNIHA - CELEK
Uličná L. Tajemství půdy. 2022.
KAPITOLA V KNIZE
Uličná L. Zur Unheil abwendenden Funktion der Genisa. Genisa-Blätter. 2023.
Uličná L. Amulets Found in Bohemian Genizot – A First Approach. In Denz R., Rudolf G. (Eds.) Genisa-Blätter III. 2020.
Uličná L. Moravian Children of Zion and Their Language Struggle. Reframing Jewish Life: Moravian Jewry in the Modern Period. 2020.
Uličná L. Čeština a semitské jazyky. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 2013.
Uličný O., Uličná L. Příslovce. Studie k moderní mluvnici češtiny. 6, Úvahy o české morfologii. 2013.
ABSTRAKT
Uličná L., Budíková H., Tylčerová B. K didaktice malých jazyků: hebrejština na FF UP v Olomouci. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2023.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Uličná L. Judeo-Czech. 2014.
Uličná L. Czech Language and Jews. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Uličná L., Crhová M., Kalousová E., Soukup D., Hecht L., Visi T., Nowak DJ. 6th International Students Workshop Central European Jewish Studies: The student voice. 2016.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Uličný O., Uličná L. Asymetrický dualismus jazykových prostředků a struktura pádových NP (hebrejština vs. čeština). webová stránka ÚČJTK FF UK v Praze, Žďárek. 2008.
VÝSTAVA
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
Procházková I., Uličná L. We are one. 2012.
Uličná L., Stárková M., Dyrčík M., Soukup D. We Are One. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)