doc. Tamás Visi, Ph.D.,M.A

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.43

docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Cahová I., Crhová M., Soukup D., Visi T., Uličná L., Kalousová E., Turanská J., Svobodníková N., Chalupný V. 10. meziinstitucionální studentský workshop Judaismus a židovská studia v moderním světě: Hlas studentů. 2021. (KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ)
ČLÁNEK
Visi T. The Chronology of John the Baptist and the Crucifixion of Jesus of Nazareth. Journal for the Study of the Historical Jesus. 2020.
Visi T. Jewish Physicians in Late Medieval Ashkenaz. SOCIAL HISTORY OF MEDICINE. 2019.
Visi T. Sok adat, kevés állítás. BUKSZ – Budapesti Könyvszemle. 2013.
Visi T. Halakha and Microhistory: The Shifra-Affair in Brno, 1452. PaRDeS: Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien e. V. 2010.
Visi T. Philosophy as a Symbolic Institution in Medieval Judaism: Sacred Texts and Social Control. Cahiers Electroniques d'Histoire Textuelle du LAMOP. 2010.
Visi T. Ibn Ezra a Maimonidean Authorithy: The Evidence of the Early Ibn Ezra Supercommentaries. The Cultures of Maimonideanism (Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy). 2009.
Visi T. Prolegomena egy jövendő héber forrásgyűjteményhez. BUKSZ – Budapesti Könyvszemle. 2009.
Visi T. The Blood Libel Reloaded. BUKSZ – Budapesti Könyvszemle. 2009.
Visi T. Intellektuální život Židů v Brně v 15. Století. Časopis Matice moravské. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Visi T. Metaphysics in Metaphors: Abraham Ibn Ezra’s Adaptation of Neoplatonic Metaphysics. The Function of Metaphor in Medieval Neoplatonism. 2014.
Visi T. Kontroverze ohledně výroby a spotřeby vína na Moravě v období raného novověku. In . (Eds.) Sborník z 3. mezinárodní interdisciplinární konference „Víno jako multikulturní fenomén“. 2011.
Visi T. Memory and Immortality (Introduction). Strategies of Remembrance. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Visi T. Civilization and Individualism: Berechiah ben Natronai ha-Naqdan. Wisdom and Morals in Medieval Literature. 2022.
Visi T. Jews in Medieval Central Europe. The Oxford Handbook of Medieval Central Europe. 2022.
Doležalová L., Visi T. Knowledge: Science and Education. A Cultural History of Memory in The Middle Ages. 2021.
Visi T. The Book of Asaf and Shabatai Donolo’s Hebrew Paraphrase of Hippocrates’ Aphorisms. Defining Jewish Medicine Transfer of Medical Knowledge in Premodern Jewish Cultures and Traditions. 2021.
Visi T. Gersonides' Reception in the Ashkenazi Tradition. Gersonides' Afterlife: Studies on the Reception of Levi ben Gerson's Philosophical, Halakhic and Scientific Oeuvre in the 14th through the 20th Centuries. 2020.
Visi T. Introduction. Berechiah ben Natronai ha-Naqdan and His Works. In Visi T., Bibring T., Soukup D. (Eds.) Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s Works and Their Reception L’oeuvre de Berechiah ben Natronai ha-Naqdan et sa réception. 2019.
Soukup D. Melchior Hanel (1627-1689) and his Latin Translation of Mishlei Shuʻalim in the Context of the Respublica Litteraria. In Soukup D., Visi T., Bibring T. (Eds.) Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s Works and Their Reception. 2019.
Visi T. Science and Religion in Ashkenaz. Berechiah ben Natronai ha-Naqdan and his Predecessors. In Visi T., Bibring T., Soukup D. (Eds.) Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s Works and Their Reception L’oeuvre de Berechiah ben Natronai ha-Naqdan et sa réception. 2019.
Visi T. Latin-to-Hebrew Translations in Late Medieval Ashkenaz: Two Different Strategies. Pursuing a New Order Volume I Religious Education in Late Medieval Central and Eastern Central Europe. 2018.
Visi T. Jüdische liturgische Traditionen des mittelalterlichen Mährens. "Avigdor, Benesch, Gitl:" Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter: Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing - 1942 Theresienstadt). 2016.
Visi T. Plague, Persecution, and Philosophy: Avigdor Kara and the Consequnces of the Black Death. Intricate Interfaith Networks in the Middle Ages: Quotidian Jewish-Christian Contacts. 2016.
Visi T. A zsidó vallás és a héber Biblia. Lélekenciklopédia: A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében. 2015.
Visi T. Gans, David. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2015.
Visi T. Hebrejské zlomky a přípisky v roudnických rukopisech. Ubi est finis huius libri dus scit: Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. 2015.
Visi T. Kara, Avigdor. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2015.
Visi T. Mühlhausen, Yomtov Lippmann. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2015.
Visi T. Rabbinic Sources about Jews in Medieval Moravia. Juden in der mittelalterlichen Stadt / Jews in the Medieval Town. 2015.
Visi T. Shalem, Menahem. Encyclopedia of Renaissance Philosophy. 2015.
Visi T., Jánošíková M. Hebrejské rukopisy a fragmenty ze středověké Moravy. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: stredověk a raný novověk. 2014.
Visi T. The Execution of John the Baptist and the Crucifixion of Jesus of Nazareth: A Chronological Conundrum. Marcela Zoufalá, (ed.), Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. 2014.
Visi T. A Regional Perspective on Hebrew Fragments: The Case of Moravia. Andreas Lehnardt and Judith Olszowy-Schlanger (eds.), Books within Books: New Discoveries in Old Findings. 2013.
Visi T., Jánošíková M. Hebrejské rukopisy a fragmenty ze středověké Moravy. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk. 2013.
Visi T. Sociální struktura židovské obce v Uherském Brodě podle seznamu mučedníků. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: stredověk a raný novověk. 2013.
Visi T. Thomas Aquinas’ Summa Theologiae in Hebrew: A New Finding. Resianne Fontaine and Gad Freudenthal, (eds.) Latin-into-Hebrew: Texts and Studies: Volume One: Studies. 2013.
Visi T. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: stredověk a raný novověk -úvod. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: stredověk a raný novověk. 2013.
Visi T. A szférák zenéje és az angyalok éneke: Vita a próféták tévedhetetlenségéről a késő-középkori zsidó filozófiában. Tanulmányok az Eötvös Collegium 15 éves Filozófia Műhelyének tiszteletére. 2012.
Visi T. Die Rebellion des Elieser Eilburg gegen die rabbinische Tradition: Eine Episode in der intellektuellen Geschichte des mährischen Judentums. Individuum und Gemeinde: Judenn in Böhmen, Mähren und Schleisen 1520 bis 1848 / Judaica Bohemiae XLVI Supplementum. 2012.
Visi T. Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts. Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts. 2011.
Visi T. The Emergence of Philosophy in Ashkenazic Contexts ?The Case of Czech Lands in the Early Fifteenth Century. Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts / Simon Dubnow Institute Yearbook. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Cahová I., Crhová M., Visi T. Olomouc-Jerusalem Week 2021. 2021.
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Uličná L., Crhová M., Kalousová E., Soukup D., Hecht L., Visi T., Nowak DJ. 6th International Students Workshop Central European Jewish Studies: The student voice. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)