Mgr. Ivana Cahová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.37

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2010 – )

  • European Association for Jewish Studies (člen, 2018–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Cahová I., Barvíř R., Jeništa A., Papoušek M., Pospíšil J., Svobodníková N., Chalupný V., Lapiszová K., Řezníčková A., Niklová P. Vývoj židovského osídlení Olomouce: Geografická a socioekonomická struktura židovské populace v období 1180–2021. 2022. (MAPA)
Cahová I., Crhová M., Soukup D., Visi T., Uličná L., Kalousová E., Turanská J., Svobodníková N., Chalupný V. 10. meziinstitucionální studentský workshop Judaismus a židovská studia v moderním světě: Hlas studentů. 2021. (KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ)
Cahová I., Chalupný V., Maňák P., Jeništa A., Lamatová H., Barvíř R., Sodoma Z., Lehečková M., Bednaříková H., Lapiszová K., Řezníčková A. Olomouc židovská. Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce. Specializovaná statická mapa v tištěné podobě. In Cahová I., Jeništa A., Barvíř R., Lupton A. (Eds.) 2022. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Cahová I., Lamatová H., Svobodníková N., Lapiszová K., Chalupný V., Bednaříková H., Řezníčková A. Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce – specializovaná interaktivní mapa přístupná v aplikaci pro mobilní zařízení. In Cahová I., Lamatová H., Lupton A. (Eds.) 2020. (Ostatní odborná publikace (RIV))
DISERTAČNÍ PRÁCE
Cahová I. Dramatik Max Zweig - prorok nového humanismu. In Fialová I. (Eds.) 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ I. Mezi Olomoucí a Tel Avivem. Proměny přátelství M. Zweiga a P. Engelmanna. In . (Eds.) Židé a Morava XVII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 10.11. 2010. 2011.
Bednaříková Procházková I., Polách V. Josef Škvorecký: Žert. In . (Eds.) V Macurových botách.Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. 2009.
Bednaříková Procházková I. Max Zweig. Prostějovský rodák v Izraeli. In . (Eds.) Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 11. listopadu 2009. 2009.
Bednaříková Procházková I. Straší holocaust i nejmladší generaci? Mezigenerační přenos traumatu šoa a jeho odraz v literatuře českých židovských autorů po roce 1945. In . (Eds.) Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 5.listopadu 2008. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Cahová I. Ein Fremder in eigenem Land. Zur Situation der deutsch schreibenden jüdischen Autoren (nicht nur) aus Mähren im Exilland Palästina/Israel am Beispiel des Dramatikers Max Zweig. Grenzüberschreibungen. Identität, Migration, Internationalität und Interkulturalität on den Literaturen Mitteleuropas. Marcell Mártonffy/Károly Vajda (Hrsg.). 2018.
Cahová I. Max Zweig: The Apostel of New Humanism. Max Zweig´s Political Perspectives. East Central Europe at a Glance. People-Cultures-Developments. 2018.
Cahová I. Literárněhistorický obraz reprezentace šoa v krátké časopisecky publikové próze 1945-1989. Tobě zahynouti nedám. Česká časopisecká šoa povídka 1945-1989. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bednaříková Procházková I. Židovská tradice a svátky. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Cahová I., Crhová M., Visi T. Olomouc-Jerusalem Week 2021. 2021.
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Cahová I., Koutníková I., Bartoník J. Dny židovské kultury Olomouc. 2015.
Cahová I., Koutníková I. Dny židovské kultury/filmová sekce. 2014.
Procházková I. Dny židovské kultury. 2012.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
Gill N., Chromcová P., Bednaříková Procházková I. Příběhy bezpráví - Sedm světel. 2009.
VÝSTAVA
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
Bednaříková Procházková I. Jindřich Buxbaum: Vzpomínka. 2012.
Procházková I., Uličná L. We are one. 2012.
PŘEKLAD
Procházková I., Krappmann M., Malá S., Hrdinová E. Zwischen Emigration und KZ. 2013.
BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ I. Daniela Schetar, Friedrich Köthe: Slowenien mit Triest. Daniela Schetar, Friedrich Köthe: Slowenien mit Triest. 2010.
Bednaříková Procházková I. Claudia Tödtmann, Gabriele Schlegel: Business Behaviour. Claudia Tödtmann, Gabriele Schlegel: Business Behaviour. 2006.
Bednaříková Procházková I. Peter Habeler: Der einsame Sieg. Peter Habeler: Der einsame Sieg. 2005.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Cahová I., Fialová I., Grochal M. Judaica Olomucensia. Kurt Schubert, the Founder. Judaica Olomucensia. 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Výběrový seminář 38 - bc. studium KBH/VS38B LS Se 2
Kulturně-historický seminář JUD/K12 LS Se 2
Kulturně-historický seminář JUD/K14 LS Se 3
Kulturně-historický seminář JUD/K7 ZS Se 44
Diplomový seminář 2 JUD/MDS2 LS Se 0
Rezervace místnosti JUD/REZMI LS 4
Seminář k diplomové práci JUD/SDP ZS Se 0
Seminář k diplomové práci JUD/SDP LS Se 0
Praxe a stáž JUD/STAZ1 ZS Se 0
Praxe a stáž JUD/STAZ1 LS Se 0
Praxe a stáž JUD/STAZ2 ZS Se 0
Praxe a stáž JUD/STAZ2 LS Se 0
Praxe a stáž JUD/STAZ3 ZS Se 0
Praxe a stáž JUD/STAZ3 LS Se 0
Úvod do židovských a izraelských studií JUD/UZ1 ZS 2
Židé na Moravě - exkurze JUD/ZMX2 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 JUD/BDS1 LS Se 2
Diplomový seminář 2 JUD/BDS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 JUD/BDS2 LS Se 0
Židé na Moravě - seminář JUD/ZM7 LS Se 2
Propedeutikum čtení a psaní akad. textů JUD/CPAT ZS Se 2
Cyklus judaist. přednášek pro veřejnost JUD/CP10 LS 2
Cyklus judaist. přednášek pro veřejnost JUD/CP9 ZS 2
Dějiny Židů - workshop JUD/DW2 LS Se 4
Izraelská studia - seminář JUD/IZK3 LS Se 2
Izraelská studia - workshop JUD/IZW3 ZS Se 0
Izraelská studia - seminář JUD/IZ7 ZS Se 42
Izraelská studia - seminář JUD/IZ8 LS Se 3

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)