Mgr. Ivana Cahová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.09

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2010 – )

  • European Association for Jewish Studies (člen, 2018–)
KAPITOLA V KNIZE
Cahová I. Max Zweig: The Apostel of New Humanism. Max Zweig´s Political Perspectives. East Central Europe at a Glance. People-Cultures-Developments. 2018.
Cahová I. Ein Fremder in eigenem Land. Zur Situation der deutsch schreibenden jüdischen Autoren (nicht nur) aus Mähren im Exilland Palästina/Israel am Beispiel des Dramatikers Max Zweig. Grenzüberschreibungen. Identität, Migration, Internationalität und Interkulturalität on den Literaturen Mitteleuropas. Marcell Mártonffy/Károly Vajda (Hrsg.). 2018.
Cahová I. Literárněhistorický obraz reprezentace šoa v krátké časopisecky publikové próze 1945-1989. Tobě zahynouti nedám. Česká časopisecká šoa povídka 1945-1989. 2017.
ČLÁNEK
Bednaříková Procházková I. Heimat oder Exilland? Max Zweig und seine Schwierigkeiten mit der nationalen Selbstidentifikation als ein Muster- oder Sonderfall. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2010.
Fialová I., Cahová I. Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies. Judaica Olomucensia. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bednaříková Procházková I. Židovská tradice a svátky. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Gill N., Chromcová P., Bednaříková Procházková I. Příběhy bezpráví - Sedm světel. 2009.
Cahová I., Koutníková I., Bartoník J. Dny židovské kultury Olomouc. 2015.
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
Procházková I. Dny židovské kultury. 2012.
Cahová I., Koutníková I. Dny židovské kultury/filmová sekce. 2014.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Cahová I., Fialová I., Grochal M. Judaica Olomucensia. Kurt Schubert, the Founder. Judaica Olomucensia. 2018.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Cahová I. Dramatik Max Zweig - prorok nového humanismu. In Fialová I. (Eds.) 2019.
VÝSTAVA
Procházková I., Uličná L. We are one. 2012.
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
Bednaříková Procházková I. Jindřich Buxbaum: Vzpomínka. 2012.
PŘEKLAD
BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ I. Daniela Schetar, Friedrich Köthe: Slowenien mit Triest. Daniela Schetar, Friedrich Köthe: Slowenien mit Triest. 2010.
Bednaříková Procházková I. Claudia Tödtmann, Gabriele Schlegel: Business Behaviour. Claudia Tödtmann, Gabriele Schlegel: Business Behaviour. 2006.
Bednaříková Procházková I. Peter Habeler: Der einsame Sieg. Peter Habeler: Der einsame Sieg. 2005.
Procházková I., Krappmann M., Malá S., Hrdinová E. Zwischen Emigration und KZ. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bednaříková Procházková I. Max Zweig. Prostějovský rodák v Izraeli. In . (Eds.) Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 11. listopadu 2009. 2009.
Bednaříková Procházková I. Straší holocaust i nejmladší generaci? Mezigenerační přenos traumatu šoa a jeho odraz v literatuře českých židovských autorů po roce 1945. In . (Eds.) Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 5.listopadu 2008. 2009.
Bednaříková Procházková I., Polách V. Josef Škvorecký: Žert. In . (Eds.) V Macurových botách.Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. 2009.
BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ I. Mezi Olomoucí a Tel Avivem. Proměny přátelství M. Zweiga a P. Engelmanna. In . (Eds.) Židé a Morava XVII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 10.11. 2010. 2011.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Cahová I., Lamatová H., Lapiszová K., Svobodníková N., Chalupný V., Novotná H., Řezníčková A. Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce – specializovaná interaktivní mapa přístupná v aplikaci pro mobilní zařízení. In Cahová I., Lamatová H., Lupton A. (Eds.) 2020.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Kulturně-historický seminář JUD/KK1 ZS Se 2
Diplomová praxe a stáž JUD/MSTAZ ZS Se 0
Seminář k diplomové práci JUD/SDP ZS Se 0
Praxe a stáž JUD/STAZ1 ZS Se 0
Diplomová praxe a stáž JUD/BSTAZ ZS Se 0
Praxe a stáž JUD/STAZ2 ZS Se 0
Praxe a stáž JUD/STAZ3 ZS Se 0
Propedeutikum čtení a psaní akad. textů JUD/CPA ZS Cv 2
Propedeutikum čtení a psaní akad. textů JUD/CPAT ZS Se 2
Úvod do židovských a izraelských studií JUD/UZ1 ZS 2
Cyklus judaist. přednášek pro veřejnost JUD/CP5 ZS 2
Židé na Moravě - exkurze JUD/ZME3 ZS Se 0
Židé na Moravě - seminář JUD/ZMK1 ZS Se 2
Izraelská studia - workshop JUD/IZW2 ZS Se 0
Izraelská studia - seminář JUD/IZK3 ZS Se 2