Magisterské studium

Organizace studia

Navazující magisterský studijní program Judaistika. Dějiny a kultura Židů  je organizován modulárním způsobem. Modulární organizace studia nabízí studentům přehled celkové problematiky i dílčích témat oboru a propojuje klasické disciplíny humanitních věd s židovskými studii. Kromě absolvování základních kurzů, povinných pro všechny studenty daného programu (tzv. Povinný základ - předměty typu A), si studenti mohou vybrat v rámci povinně volitelných předmětů typu B specializované kurzy českých i zahraničních expertů dle vlastního zájmu a profilace.

Centrum judaistických studií nabízí studentům magisterského studia profilaci zejména v několika oblastech (modulech), jež jsou současně těžištěm vědecké práce jednotlivých vyučujících a tématy grantových a výzkumných projektů:

Modul: Dějiny Židů a specifika sociálního a politického postavení Židů, dějiny antisemitismu

 • dějiny Židů v době biblické a antické, ve středověku, v době osvícenské a liberální
 • vznik a dějiny antijudaismu/antisemitismu ve starověku a středověku
 • moderní antisemitismus, metodologie, rasový antisemitismus, antisionismus/antiizraelismus, dějiny holocaustu
 • židovská emigrace a exil, židovský odboj
 • sionismus a dějiny státu Izrael, reálie (politologie a sociologie) státu Izrael

Modul: Dějiny myšlení: teologie, filozofie, kultus

 • exegeze rabínské literatury (Mišna, Talmud, Mišne Tora, Šulchan Aruch, Responsa)
 • základní rysy náboženské praxe, kultu, život Židů: svátky, obřady, zvyky
 • mystické proudy v judaismu: kabala, mesianismus a chasidismus
 • komparace křesťanské a židovské teologie
 • dějiny židovské filozofie od antiky k moderně
 • dějiny židovského myšlení v regionu Čechy a Morava

Modul: Kultura a umění, kunsthistorie a dějiny literatury

 • výtvarné umění a architektura doby starověku, středověku, doby moderní, funerální umění
 • hudba a divadelní umění v období starověku, středověku, v době moderní
 • výtvarné umění, architektura, divadlo, hudba v Izraeli
 • židovské umění (a památky) v regionu Čechy a Morava
 • dějiny literatur se „židovským podílem“ (česká, německá, francouzská, anglická, americká, polská, ruská atd.)
 • dějiny literatury jidiš
 • dějiny nenáboženské literatury v moderní hebrejštině, literatura státu Izrael
 • izraelský film

Modul: Židé na Moravě

 • archivní prameny k dějinám Židů a židovských obcí na Moravě
 • dějiny a kultura Židů a židovských obcí na Moravě
 • hebrejské prameny k dějinám moravských Židů
 • židovské památky na Moravě
 • Židovská Olomouc

Modul: Praktická výuka jazyků

 • biblická hebrejština
 • moderní hebrejština
 • jidiš
 • arabština
 • aramejština

Zkoušky a zápočty

Souhrn všech předmětů a atestací navazujícího magisterského studijního programu viz aktuální studijní plány

 

Státní závěrečná zkouška (Mgr.)

Kompletní pokyny ke Státní závěrečné zkoušce NMgr.

zde

Formulář pro zadání výběrových témat ke druhé části Státní závěrečné zkoušky NMgr.

zde

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)