Bakalářské studium

Organizace studia

Bakalářský studijní program Judaistika. Židovská a izraelská studia je organizován modulárním způsobem. Modulární organizace studia nabízí studentům přehled celkové problematiky i dílčích témat oboru. Kromě absolvování základních kurzů, povinných pro všechny studenty daného programu (tzv. Povinný základ - předměty typu A), si studenti mohou vybrat v rámci povinně volitelných předmětů typu B specializované kurzy českých i zahraničních expertů dle vlastního zájmu a profilace.

Centrum judaistických studií nabízí studentům bakalářského studia profilaci zejména v několika oblastech (modulech), jež jsou současně těžištěm vědecké práce jednotlivých vyučujících a tématy grantových a výzkumných projektů:

Modul: Dějiny a kultura Židů

 • dějiny Židů v době biblické a antické, ve středověku, v době osvícenské a liberální
 • vznik a dějiny antijudaismu/antisemitismu ve starověku a středověku
 • moderní antisemitismus, metodologie, rasový antisemitismus, antisionismus/antiizraelismus, dějiny holocaustu
 • židovská emigrace a exil, židovský odboj
 • sionismus a dějiny státu Izrael, reálie (politologie a sociologie) státu Izrael

Modul: Filozofické a religionistické myšlení

 • exegeze rabínské literatury (Mišna, Talmud, Mišne Tora, Šulchan Aruch, Responsa)
 • základní rysy náboženské praxe, kultu, život Židů: svátky, obřady, zvyky
 • mystické proudy v judaismu: kabala, mesianismus a chasidismus
 • komparace křesťanské a židovské teologie
 • dějiny židovské filozofie od antiky k moderně
 • dějiny židovského myšlení v regionu Čechy a Morava

Modul: Praktická výuka jazyků

 • biblická hebrejština
 • moderní hebrejština
 • jidiš
 • arabština
 • aramejština

 Modul: Židé na Moravě*

 • archivní prameny k dějinám Židů a židovských obcí na Moravě
 • dějiny a kultura Židů a židovských obcí na Moravě
 • hebrejské prameny k dějinám moravských Židů
 • židovské památky na Moravě
 • Židovská Olomouc

 Modul: Izraelská studia*

 • dějiny sionistické ideologie
 • izraelský film
 • izraelská politika na Blízkém východě
 • moderní izraelská literatura
 • reálie a kultura státu Izrael
 • vnitřní a zahraniční politika státu Izrael

*Studenti bakalářského studia si v průběhu studia zvolí, zda se chtějí profilovat v oblasti židovského moravského dědictví nebo izraelských studií. V návaznosti na vybraný modul si studenti oboru maior zvolí v rámci jazykového modulu následovně: pokud si zvolí modul Židé na Moravě, musí splnit minimálně jeden semestr jazyka Jidiš, pokud si zvolí modul Izraelská studia, musí splnit minimálně jeden semestr Arabštiny.

Zkoušky a zápočty

Souhrn všech předmětů a atestací bakalářského studijního programu viz aktuální studijní plány.

Státní závěrečná zkouška (Bc.)

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 (a později)

zde

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2018/2019 (nebo dříve)

zde

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)