Proč studovat u nás

Navštivte náš informační microweb

zde

Proč studovat u nás v Olomouci?

Studovat můžete judaistiku v jejím komplexním pojetí. Zároveň se však můžete profilovat ve vámi zvolené oblasti. Nahlédnete jak do historie židovského národa, tak do současné situace v Izraeli, poznáte židovskou kulturu v celé její šíři, naučíte se hebrejsky, arabsky, a pokud budete chtít, i aramejsky nebo jidiš. Tak široké spektrum „Jewish studies“ žádný jiný institut v České republice nenabízí.

Judaistika je exkluzivní studijní program. Jsme malá katedra s menším počtem studentů a nabízíme tak individuální přístup.

Společně se scházíme nejen při výuce, ale i po ní. CJS organizuje společně se svými studenty oslavy nejrůznějších svátků židovského roku, pořádá exkurze na zajímavá místa s židovskou historií nejen v ČR ale i v zahraničí. Hrajeme i ochotnické divadlo, zpíváme. Nudit se tu rozhodně nebudete.

Již během studia získáte zkušenosti v praxi. CJS nabízí předmět Praxe a stáž, v rámci kterého vysílá své studenty na zkušenou do vybraných institucí v ČR a v zahraničí, jako je Židovské muzeum v Praze, Centropa ve Vídni, Židovské muzeum v Krakově, Ústřední archiv pro dějiny židovského lidu v Jeruzalémě a Yad Vashem v Jeruzalémě.

Historické centrum Olomouce je plné stop jeho židovských obyvatel. Můžete se podílet na jejich výzkumu. Budete žít v srdci nádherného historického města a zároveň studovat v moderně vybavených učebnách.

Olomouc je město s duší. Nabízí bezpočet příležitostí ke kulturnímu i společenskému vyžití. Zajímáte-li se o filmy, místní filmové kluby vás nadchnou promítanými snímky. Univerzita Palackého pořádá největší mezinárodní festival populárně-naučných filmů AFO. CJS ve spolupráci s Židovskou obcí Olomouc a s Muzeem umění Olomouc pořádají každoročně festival Dny židovské kultury v Olomouci. Můžete se podílet přímo na jeho přípravě.

Jestli toužíte po kvalitní četbě nebo hledáte bohatou zásobu studijních textů či pramenů pro vlastní výzkum, je vám k dispozici naše mimořádně vybavená judaistická knihovna, která vznikala po dobu několika let a je neustále doplňována o další archivy.

Co studiem získáte?

Získáte znalosti jazyků jako je hebrejština a arabština, které jsou dnes velmi žádané v diplomatických vztazích ale i v oblasti průmyslu a obchodu. Znalosti těchto jazyků činí z našich absolventů vyhledávané specialisty, kteří mají velkou šanci uplatnit se na trhu práce. Nabízíme i výuku takových jazyků, jako je aramejština či jidiš.

Zdokonalíte se v angličtině. Řada kurzů na olomoucké judaistice probíhá v anglickém jazyce.

Porozumíte lépe světu kolem nás. Znalost evropských a českých židovských dějin a kulturního dědictví je nezbytná pro chápání soudobé společnosti, umění, filozofie a otevře vám nové perspektivy. Schopnost kriticky myslet a řešit problémy využijete v praxi i mimo oblast židovských a izraelských studií.

Porozumíte lépe okolnostem problematiky Blízkého východu, která je dnes jedním z hlavních politických témat. Odborníci, kteří jsou schopni současnou komplikovanou situaci zasadit do širšího historického, politického i společenského kontextu, jsou velmi žádaní.

Můžete si zvolit vlastní specializaci. Studium je založeno na modulárním systému, který studentům umožňuje profilovat se v jednotlivých oblastech dle vlastního uvážení. Zajímá vás více hmotná kultura a literatura, nebo se chcete specializovat na historii? Zvolte si předměty z vybraného modulu a soustřeďte se na své téma.

Budete se moci podílet na zajímavých projektech. Začleňujeme naše studenty do odborných vědeckých projektů a připravujeme je tak na budoucí praxi. Studenti si již během vlastního studia osvojí postupy samostatné vědecké práce a pod vedením odborných pedagogů budou moci prezentovat své znalosti a výstupy na mezinárodních konferencích. CJS organizuje každoročně mezinárodní studentský workshop.

Budete moci studovat na atraktivních univerzitách ve světě. Judaistika se studuje na většině elitních univerzit ve světě. CJS úzce spolupracuje s univerzitami v Izraeli, Rakousku, Německu, Maďarsku a v Polsku. Pomůže vám získat stipendium a dostat se na zahraniční studijní pobyt nebo stáž na univerzitu dle vašeho výběru.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)