Přijímací řízení

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně studia, přihlášek či přijímacího řízení nebo i obecných dotazů nás kontaktujete na emailu.

Bakalářské studium

Ke studiu tříletého bakalářského studijního programu Judaistika. Židovská a izraelská studia (prezenčně, v kombinaci dvou studijních programů ve variantně maior či minor) se mohou hlásit všichni absolventi středních škol se zájmem o interdisciplinární studium. Je možná kombinace s libovolným oborem na UP (pokud to umožňuje i druhý vybraný obor). Obzvláště vhodná je kombinace s historií, lingvistikou nebo filosofií. Přijímací řízení je vedeno formou vlastního testu studijních předpokladů FF UP (nejedná se o Scio-test) a ústního pohovoru, který se zaměřuje na motivaci ke studiu.

Elektronickou verzi testů je možné najít na webu FF UP

Magisterské studium

Ke studiu dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Judaistika. Dějiny a kultura Židů (prezenčně jako samostatný studijní program nebo v kombinaci dvou studijních programů ve variantně maior či minor) se mohou hlásit všichni absolventi bakalářských studijních programů humanitních věd: historie, filosofie, religionistika, gender studies, sociologie,politologie, a oborů příbuzných, mající zájem o problematiku židovských studií a blízkovýchodního regionu. Součástí přijímacího řízení je ústní pohovor zaměřený jednak na motivaci uchazeče ke studiu, jednak na dosavadní/budoucí odborné zaměření studenta. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu tří stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.

Pro další obecné informace k přijímacímu řízení naštivte fakultní stránky ZDE

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)