PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.43

Odborný asistent

ČLÁNEK
Uličná L. Modern Genizot: "Sacred trash" reconsidered. Muzeologia a Kulturne Dedicstvo-Museology and Cultural Heritage. 2019.
Uličná L. Židovská migrace na Moravě. Maskil. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Uličná L. Genizy venkovských synagog. In Lhoták J. (Eds.) Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. 2020.
Uličná L. Towards the Everyday Life of Jews and Christians as Presented in the so-called Kenaanic Glosses. Juden in der mittelalterlichen Stadt: der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts. 2015.
Uličná L. Zur Frage der Flexion von Adverbien im Tschechischen. In Lachout M. (Eds.) Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft, Ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28. Mai 2011. 2013.
Uličná L. Heinz Jakob Tauber a moravská němčina. In Pálka P. (Eds.) Židé a Morava XVII. 2011.
Uličná L. Zur Sprache der tschechoslowakischen Juden: Über die Bücher von H. J. Tauber. In ., . (Eds.) Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz. 2011.
Uličná L. Alttschechische Glossen in den hebräischen Schriften des Mittelalters. In Bock B. (Eds.) Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena. 2010.
Uličná L. Kenaanský jazyk: Čeština, či židovská západní slovanština? In Lipowski J., Żygadło-Czopnik D. (Eds.) Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Uličná L. Amulets Found in Bohemian Genizot – A First Approach. In Denz R., Rudolf G. (Eds.) Genisa-Blätter III. 2020.
Uličná L. Moravian Children of Zion and Their Language Struggle. Reframing Jewish Life: Moravian Jewry in the Modern Period. 2020.
Uličná L. Čeština a semitské jazyky. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 2013.
Uličný O., Uličná L. Příslovce. Studie k moderní mluvnici češtiny. 6, Úvahy o české morfologii. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Uličná L. Judeo-Czech. 2014.
Uličná L. Czech Language and Jews. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Uličná L., Crhová M., Kalousová E., Soukup D., Hecht L., Visi T., Nowak DJ. 6th International Students Workshop Central European Jewish Studies: The student voice. 2016.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Uličný O., Uličná L. Asymetrický dualismus jazykových prostředků a struktura pádových NP (hebrejština vs. čeština). webová stránka ÚČJTK FF UK v Praze, Žďárek. 2008.
VÝSTAVA
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
Procházková I., Uličná L. We are one. 2012.
Uličná L., Stárková M., Dyrčík M., Soukup D. We Are One. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.