PhDr. Lenka Uličná, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.37

Odborný asistent

Selected publications
Cahová I., Crhová M., Soukup D., Visi T., Uličná L., Kalousová E., Turanská J., Svobodníková N., Chalupný V. 10. meziinstitucionální studentský workshop Judaismus a židovská studia v moderním světě: Hlas studentů. 2021. (KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ)
ČLÁNEK
Uličná L. Modern Genizot: "Sacred trash" reconsidered. Muzeologia a Kulturne Dedicstvo-Museology and Cultural Heritage. 2019.
Uličná L. Židovská migrace na Moravě. Maskil. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Uličná L. Genizy venkovských synagog. In Lhoták J. (Eds.) Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. 2020.
Uličná L. Towards the Everyday Life of Jews and Christians as Presented in the so-called Kenaanic Glosses. Juden in der mittelalterlichen Stadt: der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts. 2015.
Uličná L. Zur Frage der Flexion von Adverbien im Tschechischen. In Lachout M. (Eds.) Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft, Ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28. Mai 2011. 2013.
Uličná L. Heinz Jakob Tauber a moravská němčina. In Pálka P. (Eds.) Židé a Morava XVII. 2011.
Uličná L. Zur Sprache der tschechoslowakischen Juden: Über die Bücher von H. J. Tauber. In ., . (Eds.) Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz. 2011.
Uličná L. Alttschechische Glossen in den hebräischen Schriften des Mittelalters. In Bock B. (Eds.) Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena. 2010.
Uličná L. Kenaanský jazyk: Čeština, či židovská západní slovanština? In Lipowski J., Żygadło-Czopnik D. (Eds.) Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze. 2009.
KNIHA - CELEK
Uličná L. Tajemství půdy. 2022.
KAPITOLA V KNIZE
Uličná L. Zur Unheil abwendenden Funktion der Genisa. Genisa-Blätter. 2023.
Uličná L. Amulets Found in Bohemian Genizot – A First Approach. In Denz R., Rudolf G. (Eds.) Genisa-Blätter III. 2020.
Uličná L. Moravian Children of Zion and Their Language Struggle. Reframing Jewish Life: Moravian Jewry in the Modern Period. 2020.
Uličná L. Čeština a semitské jazyky. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 2013.
Uličný O., Uličná L. Příslovce. Studie k moderní mluvnici češtiny. 6, Úvahy o české morfologii. 2013.
ABSTRAKT
Uličná L., Budíková H., Tylčerová B. K didaktice malých jazyků: hebrejština na FF UP v Olomouci. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2023.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Uličná L. Judeo-Czech. 2014.
Uličná L. Czech Language and Jews. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Uličná L., Crhová M., Kalousová E., Soukup D., Hecht L., Visi T., Nowak DJ. 6th International Students Workshop Central European Jewish Studies: The student voice. 2016.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Uličný O., Uličná L. Asymetrický dualismus jazykových prostředků a struktura pádových NP (hebrejština vs. čeština). webová stránka ÚČJTK FF UK v Praze, Žďárek. 2008.
VÝSTAVA
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
Procházková I., Uličná L. We are one. 2012.
Uličná L., Stárková M., Dyrčík M., Soukup D. We Are One. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)