Mgr. Ivana Cahová, Ph.D.

Avatar
Contact

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.09

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2010 – )

  • European Association for Jewish Studies (člen, 2018–)
Selected publications
Cahová I., Barvíř R., Jeništa A., Papoušek M., Pospíšil J., Svobodníková N., Chalupný V., Lapiszová K., Řezníčková A., Niklová P. Vývoj židovského osídlení Olomouce: Geografická a socioekonomická struktura židovské populace v období 1180–2021. 2022. (MAPA)
Cahová I., Crhová M., Soukup D., Visi T., Uličná L., Kalousová E., Turanská J., Svobodníková N., Chalupný V. 10. meziinstitucionální studentský workshop Judaismus a židovská studia v moderním světě: Hlas studentů. 2021. (KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ)
Cahová I., Chalupný V., Maňák P., Jeništa A., Lamatová H., Barvíř R., Sodoma Z., Lehečková M., Bednaříková H., Lapiszová K., Řezníčková A. Olomouc židovská. Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce. Specializovaná statická mapa v tištěné podobě. In Cahová I., Jeništa A., Barvíř R., Lupton A. (Eds.) 2022. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Cahová I., Lamatová H., Svobodníková N., Lapiszová K., Chalupný V., Bednaříková H., Řezníčková A. Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce – specializovaná interaktivní mapa přístupná v aplikaci pro mobilní zařízení. In Cahová I., Lamatová H., Lupton A. (Eds.) 2020. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Cahová I. Židovská historie Olomouce online. Chajejnu, Náš život - list Židovské obce v Olomouci. 2022.
Fialová I., Cahová I. Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies. Judaica Olomucensia. 2017.
Bednaříková Procházková I. Heimat oder Exilland? Max Zweig und seine Schwierigkeiten mit der nationalen Selbstidentifikation als ein Muster- oder Sonderfall. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Cahová I. Dramatik Max Zweig - prorok nového humanismu. In Fialová I. (Eds.) 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ I. Mezi Olomoucí a Tel Avivem. Proměny přátelství M. Zweiga a P. Engelmanna. In . (Eds.) Židé a Morava XVII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 10.11. 2010. 2011.
Bednaříková Procházková I., Polách V. Josef Škvorecký: Žert. In . (Eds.) V Macurových botách.Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. 2009.
Bednaříková Procházková I. Max Zweig. Prostějovský rodák v Izraeli. In . (Eds.) Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 11. listopadu 2009. 2009.
Bednaříková Procházková I. Straší holocaust i nejmladší generaci? Mezigenerační přenos traumatu šoa a jeho odraz v literatuře českých židovských autorů po roce 1945. In . (Eds.) Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 5.listopadu 2008. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Cahová I. Ein Fremder in eigenem Land. Zur Situation der deutsch schreibenden jüdischen Autoren (nicht nur) aus Mähren im Exilland Palästina/Israel am Beispiel des Dramatikers Max Zweig. Grenzüberschreibungen. Identität, Migration, Internationalität und Interkulturalität on den Literaturen Mitteleuropas. Marcell Mártonffy/Károly Vajda (Hrsg.). 2018.
Cahová I. Max Zweig: The Apostel of New Humanism. Max Zweig´s Political Perspectives. East Central Europe at a Glance. People-Cultures-Developments. 2018.
Cahová I. Literárněhistorický obraz reprezentace šoa v krátké časopisecky publikové próze 1945-1989. Tobě zahynouti nedám. Česká časopisecká šoa povídka 1945-1989. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bednaříková Procházková I. Židovská tradice a svátky. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Cahová I., Crhová M., Visi T. Olomouc-Jerusalem Week 2021. 2021.
Cahová I. Student Voice 2021. 2021.
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Cahová I., Koutníková I., Bartoník J. Dny židovské kultury Olomouc. 2015.
Cahová I., Koutníková I. Dny židovské kultury/filmová sekce. 2014.
Procházková I. Dny židovské kultury. 2012.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
Gill N., Chromcová P., Bednaříková Procházková I. Příběhy bezpráví - Sedm světel. 2009.
VÝSTAVA
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
Bednaříková Procházková I. Jindřich Buxbaum: Vzpomínka. 2012.
Procházková I., Uličná L. We are one. 2012.
PŘEKLAD
Procházková I., Krappmann M., Malá S., Hrdinová E. Zwischen Emigration und KZ. 2013.
BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ I. Daniela Schetar, Friedrich Köthe: Slowenien mit Triest. Daniela Schetar, Friedrich Köthe: Slowenien mit Triest. 2010.
Bednaříková Procházková I. Claudia Tödtmann, Gabriele Schlegel: Business Behaviour. Claudia Tödtmann, Gabriele Schlegel: Business Behaviour. 2006.
Bednaříková Procházková I. Peter Habeler: Der einsame Sieg. Peter Habeler: Der einsame Sieg. 2005.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Cahová I., Fialová I., Grochal M. Judaica Olomucensia. Kurt Schubert, the Founder. Judaica Olomucensia. 2018.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Cultural and Historical Studies - Seminar JUD/K10 LS Se 2
Cultural and Historical Studies - Seminar JUD/K3 LS Se 0
Short story šoa KBH/VS34B LS Se 2
Propedeutics of Reading and Writing of Academic Texts JUD/CPAT ZS Se 2
German Philology - Literary Seminar KGN/LS91 LS Se 2
Independent Study Assignment KGN/SSP ZS Se 0
Independent Study Assignment KGN/SSP1 ZS Se 0
Diploma Internship JUD/BSTAZ ZS Se 0
Diploma Internship JUD/BSTAZ LS Se 0
Cycle of Jewish Lectures for Public JUD/CP7 ZS 2
Cycle of Jewish Lectures for Public JUD/CP8 LS 2
Israeli Studies - Optional Seminar JUD/IZK5 ZS Se 2
Israeli Studies - Workshop JUD/IZW2 ZS Se 0
Israeli Studies - Optional Seminar JUD/IZ1 LS Se 2
Diploma Internship JUD/MSTAZ ZS Se 0
Diploma Internship JUD/MSTAZ LS Se 0
Reflection of History in the Post-War Culture of Czech Jews JUD/ODCZ ZS Se 2
Rezervace místnosti JUD/REZMI ZS 17
Diploma Thesis Seminar JUD/SDP ZS Se 0
Internship JUD/STAZ1 ZS Se 0
Internship JUD/STAZ1 LS Se 0
Internship JUD/STAZ2 ZS Se 0
Internship JUD/STAZ2 LS Se 0
Internship JUD/STAZ3 ZS Se 0
Internship JUD/STAZ3 LS Se 0
Introduction to Jewish and Israel Studies JUD/UZ1 ZS 2
Jews in Moravia - Optional Seminar JUD/ZM3 LS Se 0
Jews in Moravia - Optional Seminar JUD/ZM4 LS Se 2
Jews in Moravia - Field Trip JUD/ZMX1 ZS Se 0

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)