Mgr. Ivana Cahová, Ph.D.

Avatar
Contact

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

2.09

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2010 – )

  • European Association for Jewish Studies (člen, 2018–)
ČLÁNEK
Fialová I., Cahová I. Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies. Judaica Olomucensia. 2017.
Bednaříková Procházková I. Heimat oder Exilland? Max Zweig und seine Schwierigkeiten mit der nationalen Selbstidentifikation als ein Muster- oder Sonderfall. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Cahová I. Dramatik Max Zweig - prorok nového humanismu. In Fialová I. (Eds.) 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ I. Mezi Olomoucí a Tel Avivem. Proměny přátelství M. Zweiga a P. Engelmanna. In . (Eds.) Židé a Morava XVII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 10.11. 2010. 2011.
Bednaříková Procházková I., Polách V. Josef Škvorecký: Žert. In . (Eds.) V Macurových botách.Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. 2009.
Bednaříková Procházková I. Max Zweig. Prostějovský rodák v Izraeli. In . (Eds.) Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 11. listopadu 2009. 2009.
Bednaříková Procházková I. Straší holocaust i nejmladší generaci? Mezigenerační přenos traumatu šoa a jeho odraz v literatuře českých židovských autorů po roce 1945. In . (Eds.) Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 5.listopadu 2008. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Cahová I. Ein Fremder in eigenem Land. Zur Situation der deutsch schreibenden jüdischen Autoren (nicht nur) aus Mähren im Exilland Palästina/Israel am Beispiel des Dramatikers Max Zweig. Grenzüberschreibungen. Identität, Migration, Internationalität und Interkulturalität on den Literaturen Mitteleuropas. Marcell Mártonffy/Károly Vajda (Hrsg.). 2018.
Cahová I. Max Zweig: The Apostel of New Humanism. Max Zweig´s Political Perspectives. East Central Europe at a Glance. People-Cultures-Developments. 2018.
Cahová I. Literárněhistorický obraz reprezentace šoa v krátké časopisecky publikové próze 1945-1989. Tobě zahynouti nedám. Česká časopisecká šoa povídka 1945-1989. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bednaříková Procházková I. Židovská tradice a svátky. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Cahová I., Koutníková I., Bartoník J. Dny židovské kultury Olomouc. 2015.
Cahová I., Koutníková I. Dny židovské kultury/filmová sekce. 2014.
Procházková I. Dny židovské kultury. 2012.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
Gill N., Chromcová P., Bednaříková Procházková I. Příběhy bezpráví - Sedm světel. 2009.
VÝSTAVA
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
Bednaříková Procházková I. Jindřich Buxbaum: Vzpomínka. 2012.
Procházková I., Uličná L. We are one. 2012.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Cahová I., Lamatová H., Lapiszová K., Svobodníková N., Chalupný V., Novotná H., Řezníčková A. Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce – specializovaná interaktivní mapa přístupná v aplikaci pro mobilní zařízení. In Cahová I., Lamatová H., Lupton A. (Eds.) 2020.
PŘEKLAD
Procházková I., Krappmann M., Malá S., Hrdinová E. Zwischen Emigration und KZ. 2013.
BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ I. Daniela Schetar, Friedrich Köthe: Slowenien mit Triest. Daniela Schetar, Friedrich Köthe: Slowenien mit Triest. 2010.
Bednaříková Procházková I. Claudia Tödtmann, Gabriele Schlegel: Business Behaviour. Claudia Tödtmann, Gabriele Schlegel: Business Behaviour. 2006.
Bednaříková Procházková I. Peter Habeler: Der einsame Sieg. Peter Habeler: Der einsame Sieg. 2005.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Cahová I., Fialová I., Grochal M. Judaica Olomucensia. Kurt Schubert, the Founder. Judaica Olomucensia. 2018.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Cultural and Historical Studies Seminar JUD/KK1 ZS Se 2
Diploma Internship JUD/MSTAZ ZS Se 0
Diploma Thesis Seminar JUD/SDP ZS Se 0
Internship JUD/STAZ1 ZS Se 0
Diploma Internship JUD/BSTAZ ZS Se 0
Internship JUD/STAZ2 ZS Se 0
Internship JUD/STAZ3 ZS Se 0
Propedeutics of Reading and Writing of Academic Texts JUD/CPA ZS Cv 2
Propedeutics of Reading and Writing of Academic Texts JUD/CPAT ZS Se 2
Introduction to Jewish and Israel Studies JUD/UZ1 ZS 2
Cycle of Jewish Lectures for Public JUD/CP5 ZS 2
Jews in Moravia - Field Trip JUD/ZME3 ZS Se 0
Jews in Moravia - Optional Seminar JUD/ZMK1 ZS Se 2
Israeli Studies - Workshop JUD/IZW2 ZS Se 0
Israeli Studies - Optional Seminar JUD/IZK3 ZS Se 2