Mgr. Ivana Cahová, Ph.D.

Avatar
Contact

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.37

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2010 – )

  • European Association for Jewish Studies (člen, 2018–)
Selected publications
Cahová I., Barvíř R., Jeništa A., Papoušek M., Pospíšil J., Svobodníková N., Chalupný V., Lapiszová K., Řezníčková A., Niklová P. Vývoj židovského osídlení Olomouce: Geografická a socioekonomická struktura židovské populace v období 1180–2021. 2022. (MAPA)
Cahová I., Crhová M., Soukup D., Visi T., Uličná L., Kalousová E., Turanská J., Svobodníková N., Chalupný V. 10. meziinstitucionální studentský workshop Judaismus a židovská studia v moderním světě: Hlas studentů. 2021. (KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ)
Cahová I., Chalupný V., Maňák P., Jeništa A., Lamatová H., Barvíř R., Sodoma Z., Lehečková M., Bednaříková H., Lapiszová K., Řezníčková A. Olomouc židovská. Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce. Specializovaná statická mapa v tištěné podobě. In Cahová I., Jeništa A., Barvíř R., Lupton A. (Eds.) 2022. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Cahová I., Lamatová H., Svobodníková N., Lapiszová K., Chalupný V., Bednaříková H., Řezníčková A. Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce – specializovaná interaktivní mapa přístupná v aplikaci pro mobilní zařízení. In Cahová I., Lamatová H., Lupton A. (Eds.) 2020. (Ostatní odborná publikace (RIV))
DISERTAČNÍ PRÁCE
Cahová I. Dramatik Max Zweig - prorok nového humanismu. In Fialová I. (Eds.) 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ I. Mezi Olomoucí a Tel Avivem. Proměny přátelství M. Zweiga a P. Engelmanna. In . (Eds.) Židé a Morava XVII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 10.11. 2010. 2011.
Bednaříková Procházková I., Polách V. Josef Škvorecký: Žert. In . (Eds.) V Macurových botách.Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. 2009.
Bednaříková Procházková I. Max Zweig. Prostějovský rodák v Izraeli. In . (Eds.) Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 11. listopadu 2009. 2009.
Bednaříková Procházková I. Straší holocaust i nejmladší generaci? Mezigenerační přenos traumatu šoa a jeho odraz v literatuře českých židovských autorů po roce 1945. In . (Eds.) Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 5.listopadu 2008. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Cahová I. Ein Fremder in eigenem Land. Zur Situation der deutsch schreibenden jüdischen Autoren (nicht nur) aus Mähren im Exilland Palästina/Israel am Beispiel des Dramatikers Max Zweig. Grenzüberschreibungen. Identität, Migration, Internationalität und Interkulturalität on den Literaturen Mitteleuropas. Marcell Mártonffy/Károly Vajda (Hrsg.). 2018.
Cahová I. Max Zweig: The Apostel of New Humanism. Max Zweig´s Political Perspectives. East Central Europe at a Glance. People-Cultures-Developments. 2018.
Cahová I. Literárněhistorický obraz reprezentace šoa v krátké časopisecky publikové próze 1945-1989. Tobě zahynouti nedám. Česká časopisecká šoa povídka 1945-1989. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bednaříková Procházková I. Židovská tradice a svátky. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Cahová I., Crhová M., Visi T. Olomouc-Jerusalem Week 2021. 2021.
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Cahová I., Koutníková I., Bartoník J. Dny židovské kultury Olomouc. 2015.
Cahová I., Koutníková I. Dny židovské kultury/filmová sekce. 2014.
Procházková I. Dny židovské kultury. 2012.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
Gill N., Chromcová P., Bednaříková Procházková I. Příběhy bezpráví - Sedm světel. 2009.
VÝSTAVA
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
Bednaříková Procházková I. Jindřich Buxbaum: Vzpomínka. 2012.
Procházková I., Uličná L. We are one. 2012.
PŘEKLAD
Procházková I., Krappmann M., Malá S., Hrdinová E. Zwischen Emigration und KZ. 2013.
BEDNAŘÍKOVÁ PROCHÁZKOVÁ I. Daniela Schetar, Friedrich Köthe: Slowenien mit Triest. Daniela Schetar, Friedrich Köthe: Slowenien mit Triest. 2010.
Bednaříková Procházková I. Claudia Tödtmann, Gabriele Schlegel: Business Behaviour. Claudia Tödtmann, Gabriele Schlegel: Business Behaviour. 2006.
Bednaříková Procházková I. Peter Habeler: Der einsame Sieg. Peter Habeler: Der einsame Sieg. 2005.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Cahová I., Fialová I., Grochal M. Judaica Olomucensia. Kurt Schubert, the Founder. Judaica Olomucensia. 2018.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
The image of Shoa in the new Czech prose KBH/VS38B LS Se 2
Cultural and Historical Studies - Seminar JUD/K12 LS Se 2
Cultural and Historical Studies - Seminar JUD/K14 LS Se 3
Cultural and Historical Studies - Seminar JUD/K7 ZS Se 44
Diploma Seminar 2 JUD/MDS2 LS Se 0
Rezervace místnosti JUD/REZMI LS 4
Diploma Thesis Seminar JUD/SDP ZS Se 0
Diploma Thesis Seminar JUD/SDP LS Se 0
Internship JUD/STAZ1 ZS Se 0
Internship JUD/STAZ1 LS Se 0
Internship JUD/STAZ2 ZS Se 0
Internship JUD/STAZ2 LS Se 0
Internship JUD/STAZ3 ZS Se 0
Internship JUD/STAZ3 LS Se 0
Introduction to Jewish and Israel Studies JUD/UZ1 ZS 2
Jews in Moravia - Field Trip JUD/ZMX2 ZS Se 0
Diploma Seminar 1 JUD/BDS1 LS Se 2
Diploma Seminar 2 JUD/BDS2 ZS Se 0
Diploma Seminar 2 JUD/BDS2 LS Se 0
Jews in Moravia - Optional Seminar JUD/ZM7 LS Se 2
Propedeutics of Reading and Writing of Academic Texts JUD/CPAT ZS Se 2
Cycle of Jewish Lectures for Public JUD/CP10 LS 2
Cycle of Jewish Lectures for Public JUD/CP9 ZS 2
History of the Jews - Workshop JUD/DW2 LS Se 4
Israeli Studies - Optional Seminar JUD/IZK3 LS Se 2
Israeli Studies - Workshop JUD/IZW3 ZS Se 0
Israeli Studies - Optional Seminar JUD/IZ7 ZS Se 42
Israeli Studies - Optional Seminar JUD/IZ8 LS Se 3

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)