Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.43

Odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
SOUKUP D. Obraz Židů v Olomouckých povídkách - Dvě středověká protižidovská exempla. In Pálka P. (Eds.) Židé a Morava - sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 11. listopadu 2009. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Soukup D. Jewish Wedding in Pre-March Olomouc: On the Wedding Sermon Of Moravian Rabbi Abraham Neuda. Reframing Jewish Life: Moravian Jewry in the Modern Period. 2020.
Visi T. Introduction. Berechiah ben Natronai ha-Naqdan and His Works. In Visi T., Bibring T., Soukup D. (Eds.) Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s Works and Their Reception L’oeuvre de Berechiah ben Natronai ha-Naqdan et sa réception. 2019.
Soukup D. Melchior Hanel (1627-1689) and his Latin Translation of Mishlei Shuʻalim in the Context of the Respublica Litteraria. In Soukup D., Visi T., Bibring T. (Eds.) Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s Works and Their Reception. 2019.
Visi T. Science and Religion in Ashkenaz. Berechiah ben Natronai ha-Naqdan and his Predecessors. In Visi T., Bibring T., Soukup D. (Eds.) Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s Works and Their Reception L’oeuvre de Berechiah ben Natronai ha-Naqdan et sa réception. 2019.
Soukup D. Obvinění z rituálního využívání křesťanské krve ve starší české literatuře. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Uličná L., Crhová M., Kalousová E., Soukup D., Hecht L., Visi T., Nowak DJ. 6th International Students Workshop Central European Jewish Studies: The student voice. 2016.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
VÝSTAVA
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
Uličná L., Stárková M., Dyrčík M., Soukup D. We Are One. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.