Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633490

Centrum judaistických studií

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

2.43

Odborný asistent

Selected publications
Cahová I., Crhová M., Soukup D., Visi T., Uličná L., Kalousová E., Turanská J., Svobodníková N., Chalupný V. 10. meziinstitucionální studentský workshop Judaismus a židovská studia v moderním světě: Hlas studentů. 2021. (KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
SOUKUP D. Obraz Židů v Olomouckých povídkách - Dvě středověká protižidovská exempla. In Pálka P. (Eds.) Židé a Morava - sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 11. listopadu 2009. 2009.
KNIHA - CELEK
Prchal Pavlíčková R., Ferencová H., Coufalová I., Jakubec O., Soukup D., Sládek M., Younger MP. Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální prezentace konverze v raném novověku. 2021.
KAPITOLA V KNIZE
Soukup D. Jewish Wedding in Pre-March Olomouc: On the Wedding Sermon Of Moravian Rabbi Abraham Neuda. Reframing Jewish Life: Moravian Jewry in the Modern Period. 2020.
Visi T. Introduction. Berechiah ben Natronai ha-Naqdan and His Works. In Visi T., Bibring T., Soukup D. (Eds.) Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s Works and Their Reception L’oeuvre de Berechiah ben Natronai ha-Naqdan et sa réception. 2019.
Soukup D. Melchior Hanel (1627-1689) and his Latin Translation of Mishlei Shuʻalim in the Context of the Respublica Litteraria. In Soukup D., Visi T., Bibring T. (Eds.) Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s Works and Their Reception. 2019.
Visi T. Science and Religion in Ashkenaz. Berechiah ben Natronai ha-Naqdan and his Predecessors. In Visi T., Bibring T., Soukup D. (Eds.) Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s Works and Their Reception L’oeuvre de Berechiah ben Natronai ha-Naqdan et sa réception. 2019.
Soukup D. Obvinění z rituálního využívání křesťanské krve ve starší české literatuře. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uličná L., Cahová I., Crhová M., Visi T., Soukup D., Kalousová E., Fialová I., Krappmann M. 8th International Student Workshop Judaism and Jewish Studies in the Modern World: The Student Voice. 2019.
Uličná L., Crhová M., Kalousová E., Soukup D., Hecht L., Visi T., Nowak DJ. 6th International Students Workshop Central European Jewish Studies: The student voice. 2016.
Uličná L., Procházková I., Hecht L., Drexlerová A., Soukup D. Judaism and Jewish Studies in the Modern World. 2012.
VÝSTAVA
Uličná L., Cahová I., Soukup D. Úhel pohledu. 2017.
Uličná L., Stárková M., Dyrčík M., Soukup D. We Are One. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)