Diplomová a bakalářská práce

Diplomová a bakalářská práce

Termín zadání tématu bakalářské nebo diplomové práce do systému IS STAG:

Téma bakalářské diplomové práce si studenti zadávají na konci druhého ročníku do konce června. Zadáním tématu práce do IS STAG je rovněž podmíněno udělení zápočtu z předmětu: JUD/BDS1 – Diplomový seminář 1 (jeho výuka probíhá pravidelně v letním semestru).

Téma magisterské diplomové práce si studenti zadávají na konci prvního ročníku do konce června. Zadáním tématu práce do IS STAG je rovněž podmíněno udělení zápočtu z předmětu: JUD/MDS2 – Diplomový seminář 2 (jeho výuka probíhá pravidelně v letním semestru).

 

Termín odevzdání:

viz aktuální harmonogram FF UP

Od akademického roku 2022/2023 se diplomová práce odevzdává pouze v elektronické podobě v portálu/IS STAG.

Bližší pokyny/návod ke způsobu zadání i odevzdání práce v systému IS STAG naleznete zde:

https://www.ff.upol.cz/studenti/pruvodce-studiem/pruvodce-studiem-a-organizace-studia/

 

Požadavky na diplomovou práci

Diplomová práce se píše v češtině; po domluvě a po schválení vedoucí CJS je možné psát práci též v angličtině a němčině (nebo v dalších jazycích). Rozsah bakalářské/magisterské práce se odvíjí od tématu/zaměření práce. Bakalářská diplomová práce by měla mít rozsah minimálně 30 normostran, magisterská diplomová práce minimálně 60 normostran (rozsah BP/DP se počítá bez příloh s daty a texty, které nejsou výsledkem samostatné práce studenta). Součástí ZP je titulní strana, prohlášení autora o původnosti zpracování a anotace.

Nesplňuje-li práce formální požadavky, nebude přijata k obhajobě.

Formální náležitosti práce

Formální náležitosti práce a kompletní pokyny k diplomové práci:

zde

Volná témata závěrečných prací

Pakliže nemáte vybrané téma diplomové bakalářské či diplomové práce, můžete zvolit jedno z volných témat v nabídce níže. V závorce je uveden obmýšlený vedoucí práce, kterého kontaktujte. 

 

Židé v Litovli (Lenka Uličná)

Kapesní kalendáře ve sbírkách ŽMP (Lenka Uličná)

Pováleční židovští dosídlenci z Podkarpatské Rusi v československém pohraničí - obec Vitín (Ivana Cahová)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)